Menzis en het Martini Ziekenhuis gaan zich samen inzetten voor duurzame zorg in Groningen door een meerjarenovereenkomst af te sluiten.
Beide organisaties sloten half november als  eerste in Nederland al het contract voor 2016 af, inclusief alle bijbehorende tarieven. In een intentieverklaring beloven Menzis en Martini nu om samen structureel de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden, de kwaliteit van de zorg continu te verbeteren en administratieve lasten te verlichten.
Behoud bijzondere zorg
Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent onder meer dat het naast de basiszorg, opleidingen mag verzorgen en complexere zorg mag bieden waar specifieke expertise of apparatuur voor nodig is. De speerpunten van het Martini zijn Moeder & Kind, Houding & Beweging, Hart & Vaten, de veelvoorkomende oncologische zorg en het Brandwondencentrum. Menzis helpt het Martini om deze bijzondere zorg te versterken door de juiste zorg op de juiste plek in te kopen. Zo kan het Martini de hoogste kwaliteit zorg bieden.
‘Om de zorg in de regio echt te kunnen verbeteren en goed in te richten, moet je verder kunnen kijken dan een jaar en samen toekomstplannen maken. Een meerjarenovereenkomst helpt daar enorm bij, dus ik ben erg blij en ook wel trots dat die er nu komt’ zegt Hans Feenstra, voorzitter Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis.
Samen met huisartsen
Om een meerjarenstrategie te realiseren is samenwerking tussen zorgverleners in de regio cruciaal. In goed overleg met de huisartsen zetten Menzis en Martini zich in om zorg zo dicht mogelijk bij patienten te brengen. Denk bijvoorbeeld aan boezemfibrilleren, een veelvoorkomende hartritmestoornis bij ouderen. Door het maken van een echocardiogram bepaalt de huisarts of de patiënt in de eerste lijn behandeld kan worden. De cardioloog adviseert hierin en de afspraken zijn vastgelegd in het samenwerkingsprotocol. De huisarts kan natuurlijk altijd de cardioloog (tele)consulteren. Dit bespaart kosten en brengt door een solide samenwerkingsprotocol kwalitatief goede zorg dicht bij de patiënt.
Sneller factureren
Door ook meerjarige prijsafspraken over specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld acute zorg, kunnen Menzis en Martini de tijd die jaarlijks wordt besteed aan de onderhandelingen terugbrengen. Zo kunnen beide organisaties die tijd investeren in verbetering van de kwaliteit van zorg en de organisatie van die zorg. Door ook gelijk afspraken te maken over de tarieven van onderzoeken en behandelingen kunnen facturen sneller worden verstuurd. Zo hebben verzekerden van Menzis direct duidelijkheid over de gevolgen voor hun eigen risico. En heeft het Martini Ziekenhuis op tijd voldoende geld in kas om kosten te dekken en te kunnen innoveren.
Ruben Wenselaar, voorzitter Raad van Bestuur van Menzis: ‘We zijn heel blij met deze afspraken. Dit geeft zekerheid voor onze klanten in Groningen. De inwoners zijn nu verzekerd van goede kwaliteit van de zorg in een goed topklinisch ziekenhuis voor de lange termijn.
Bron: Martini Ziekenhuis