Mirte Brom. Foto: ZonMW.

Per 15 augustus 2022 is Mirte Brom gestart als clusterhoofd van het cluster DoelmatigheidsOnderzoek van ZonMw. Brom is sinds twee jaar werkzaam bij ZonMw in de functie van senior programmamanager.

Zij is betrokken geweest bij verschillende programma’s, zoals het programma DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg, evaluatieonderzoek Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) en de Subsidieregeling veelbelovende zorg.

Eerdere ervaring met subsidieprocessen, het Nederlandse zorgstelsel, de spelers in het landschap van zorgonderzoek en ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg deed ze op bij KWF Kankerbestrijding.

Bron: ZonMW