Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Vrijdagavond 16 september hebben alle betrokken partijen in de zorg, uitgezonderd de huisartsen, het Integraal Zorgakkoord getekend.Daarmee is het IZA er min of meer door. Dat de huisartsen niet tekenen is wel significant. In het akkoord staat namelijk dat veel zorg naar de eerste lijn gaat. De huisartsen zijn echter niet gerust op naleving van de afspraken door de verzekeraars.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is met het akkoord een belangrijke stap gezet om de zorg in de toekomst betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden. In voorgaande zorgakkoorden deden politiek en zorgverzekeraars de huisartsen verregaande toezeggingen over geld en middelen, maar daar kwam in de praktijk vaak weinig van terecht. De huisartsen vinden het IZA dan ook te vaag en vertrouwen er niet op dat de afspraken nu wel nagekomen worden. Daarnaast vinden veel huisartsen dat de druk op hen al enorm groot is. Om daar aandacht voor te vragen is onder meer de actie ‘Help de Huisarts Verzuipt’ opgezet.

Afdwingbaar

Voordat de huisartsen en hun vertegenwoordigers het IZA tekenen, willen ze eerst concrete toezeggingen in het zorgakkoord. Deze moeten via een Nederlandse Zorgautoriteit of de rechter kunnen worden afgedwongen. Ook partijen in de ouderenzorg hadden hun bezwaren, maar zij hebben het akkoord wel ondertekend.

Lees hier meer over de bezwaren van de diverse partijen: Iza hangt aan een zijden draad

Bron: NOS / FMT