Patiënten zijn gebaat bij samenhang in de zorg die ze krijgen. In de praktijk gaat dit nog lang niet altijd goed. Vaak ontbreekt die samenhang, vooral wanneer er diverse professionals en/of instellingen bij betrokken zijn. In veel gevallen heeft dat te maken met ontbrekende of slecht verbonden schakels in de keten. Op basis van inzichten uit operations & supply chain management onderzoekt Bert Meijboom hoe de overdrachtsmomenten in de zorg verbeterd kunnen worden. Modulair organiseren is zo’n concept dat ook in de zorg toegepast kan worden. Hierover gaat zijn inaugurele rede die hij op vrijdag 1 juli 2016 zal uitspreken.

Operations & supply chain management is het vakgebied dat draait om de effectieve en efficiënte beheersing van ketens. Neem bijvoorbeeld een bierbrouwer. Daar wordt een proces doorlopen van brouwen, gisten, filteren en bottelen. Dit zijn de schakels in de keten die bottlenecks kunnen worden als ze slecht verbonden zijn of als er schakels ontbreken. Ook in de zorg heb je dat soort ketens. Het kan gaan om patiënten die in een behandelingsproces verschillende instellingen doorlopen. Of denk aan patiënten met een complexe aandoening die zorg nodig hebben van diverse professionals. Optimalisatie van de zorgketen is belangrijk vanuit kwaliteit- en patiëntperspectief maar ook vanuit het oogpunt van kostenbeheersing.

Modulaire zorg
Modulair organiseren is zo’n concept uit operations & supply chain management dat in de zorg toegepast kan worden. In het bedrijfsleven wordt dit toegepast om op efficiënte wijze voor de klant een specifiek aanbod te creëren en leveren. Het idee is dat je het zorgaanbod in stukjes hakt, en dat per patiënt de passende stukjes gegroepeerd worden. “Vergelijk het met LEGO blokjes. Elke patiënt krijgt een eigen optimaal afgestemd bouwwerkje”, aldus Bert Meijboom.

Symposium Organisatie van Ketenzorg

Voorafgaand aan de inaugurele rede van Bert Meijboom vindt het symposium ‘Organisatie van Ketenzorg’ plaats, georganiseerd door de Tilburg School of Economics and Management en Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn. Centrale vraag op het symposium is: Hoe kunnen elkaar aanvullende producten en diensten in een geïntegreerd geheel worden samengebracht? Wetenschappers en professionals uit de praktijk zullen tijdens het symposium hun licht hierop laten schijnen.

Prof. dr. ir. Bert Meijboom (1957) is op 1 november 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Organisatie van ketenzorg’. De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In 1982 studeerde Bert Meijboom af als wiskundig ingenieur en in 1986 promoveerde hij op het proefschrift ‘Planning in decentralized firms: a contribution to the theory on multilevel decisions’. Daarna werkte hij enige tijd in het bedrijfsleven, waaronder ruim vijf jaar als adviseur Operations Research en Informatisering bij Heineken, Physieke Distributie Nederland. Sinds 1994 is Bert Meijboom verbonden aan Tilburg University. Aanvankelijk richtte hij zich in zijn onderzoek op supply chain management in bedrijven, maar sinds 2001 is zijn aandacht verschoven naar health care operations management en ketenzorg.

Bron: Tilburg University