Mede dankzij naderende wet- en regelgeving is sinds begin 2018 een groot deel van alle Nederlandse zorginstellingen aangesloten op GS1 Data Source Healthcare. Er zijn echter ook zorgen. Hans Lunenborg, sectormanager gezondheidszorg bij GS1: “De tijd om aan de slag te gaan dringt. De deadline voor het registreren van medische hulpmiddelen door zorginstellingen is dan wel een half jaar uitgesteld, toch raden we partijen aan snel te starten met de implementatie”.

 

Zorginstellingen en fabrikanten omarmen in toenemende mate het gestandaardiseerd uitwisselen van artikelgegevens. GS1 Data Source Healthcare zorgt ervoor dat artikelgegevens eenduidig én makkelijk uit te wisselen zijn tussen fabrikanten en afnemers, zoals zorginstellingen en overheden. Overheidsinitiatieven én het gebruiken van de datapool versterken elkaar én verlagen de drempel om artikelgegevens te delen met ketenpartners.

 

Onder druk van diverse overheidsinitiatieven neemt de druk op fabrikanten toe om artikelgegevens volgens internationale standaarden te delen met afnemers. Zorginstellingen moeten deze artikelgegevens kunnen ontvangen en in systemen registreren. Het Landelijk Implantaten Register (LIR) is de aanjager voor het uitwisselen van artikelgegevens binnen de sector.

 

Animo neemt toe

De sectormanager ziet de animo om aan te sluiten bij GS1 Data Source Healthcare toenemen, mede dankzij de eisen van het LIR. Onder druk vanuit overheid, zorgverzekeraars en zorginstellingen komt het digitaal uitwisselen van gestandaardiseerde informatie steeds hoger op de agenda te staan. Met GS1 Data Source Healthcare speelt GS1 in op deze behoefte.

 

“GS1 Data Source Healthcare is een centrale bron waarmee leveranciers op een gestandaardiseerde wijze artikelgegevens van medische producten kunnen vastleggen en delen, zodat afnemers hierover kunnen beschikken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het internationale Global Data Synchronisation Network (GDSN). Elke week sluiten meerdere partijen zich aan. Al vele Nederlandse en (grote) buitenlandse leveranciers zijn op dit moment aangesloten.”

 

Sectormanager Hans Lunenborg: “Elke week sluiten meerdere partijen zich aan. Al vele Nederlandse en (grote) buitenlandse leveranciers zijn op dit moment aangesloten.”

 

Toegevoegde waarde GS1 Data Source Healthcare

Er zijn legio voordelen van GS1 Data Source Healthcare, toch springen er een paar uit. Maakt een zorginstelling gebruik van artikelgegevens uit de datapool, dan heeft een chirurg zekerheid of hij/zij werkt met het juiste product. Lunenborg: “Leg je artikelgegevens vast in GS1 Data Source Healthcare dan maak je een koppeling tussen het product en gebruik bij de patiënt mogelijk.” Daarnaast maken veel leveranciers al gebruik van GS1 standaarden, wat de drempel van de adoptie voor gegevensuitwisseling in de sector zou moeten verlagen.

 

Unieke manier artikelgegevens beschikbaar stellen

GS1 Data Source Healthcare is een unieke manier om artikelgegevens beschikbaar te stellen. Voor fabrikanten zou de stap om artikelgegevens in GS1 Data Source Healthcare in te voeren niet te groot moeten zijn. Van alle fabrikanten maakt al 85 procent gebruik van GS1 barcodes voor hun producten. De complexiteit in de huidige situatie ontstaat op een andere manier. Lunenborg: “Eén fabrikant levert aan tachtig verschillende ziekenhuizen. Deze gebruiken misschien wel evenveel verschillende interne identificatiestandaarden.

 

Het is aan zorginstellingen om ervoor te zorgen dat zij kunnen werken volgens de internationale standaarden. Dit betekent dat zij de barcodes op de producten kunnen scannen en gestandaardiseerde artikelgegevens ontvangen. In beide gevallen verwerken zij de informatie in hun interne systemen.”

 

Lagere kosten

De meeste fabrikanten staan open voor het werken met één unieke barcode per product. “Een internationale standaard heeft bovendien zijn voordelen. Het kost geld om per land andere specificaties aan te houden. Ook het per land uniek maken van een verpakking brengt kosten met zich mee. Eén standaard zorgt dus voor beduidend lagere kosten.”

 

Voldoen aan MDR-regelgeving

De naderende Europese Medical Device Regulation (MDR) legt nog meer druk op fabrikanten en zorginstellingen om in actie te komen. De wetgeving vereist dat artikelgegevens over medische hulpmiddelen in de EUDAMED-database worden opgenomen. De eerste deadline is mei 2020 voor het aanleveren van artikelgegevens van alle klassen (III, IIb, IIa, I) medische hulpmiddelen.

 

Fabrikanten moeten productgegevens voor die tijd opnemen in de centrale Europese database. Ook voorzien ze verpakkingen of artikelen van een Unique Device Identifier (UDI), hiervoor gelden verschillende deadlines. “Dit laat wederom zien hoe belangrijk het is om je systemen en organisatie in te richten voor het uitwisselen van data.”

 

IT-aandachtspunten

Lunenborg geeft aan wat op IT-gebied de belangrijkste aandachtspunten zijn voor fabrikanten en zorginstellingen. “Veel fabrikanten werken nog niet met een geautomatiseerd datamanagement systeem. Hiermee is het mogelijk om per product en ziekenhuis artikelgegevens aan te leveren. Zorginstellingen bestellen nog regelmatig artikelen per fax. Kiezen ze ervoor om met één druk op de knop een bestelling te genereren uit hun Enterprise Resource Planning (ERP), dan kunnen ze veel efficiencyvoordeel behalen.”

 

Ondersteuning bij uitwisselen data

“Begin maar gewoon”, is het devies voor het uitwisselen van artikelgegevens én het werken met GS1 Data Source Healthcare. “We ondersteunen fabrikanten graag met het gebruik van de juiste barcodes op labels en het delen van artikelgegevens met zorginstellingen. Zorginstellingen ondersteunen we bij het registreren van de artikelgegevens door middel van barcodescanning in de interne systemen. Dit maakt dat de artikelgegevens makkelijker zijn uit te wisselen.”

 

Bron: GS1