Innovatieve bedrijven en kennisinstituten laten tijdens het Nationaal Economisch Forum zien welke bijdrage de Nederlandse industrie levert aan een gezonder leven.
Naar voorbeeld van het Duitse Wirtschaftsforum vindt op woensdag 7 oktober 2015 in de Jaarbeurs Utrecht de eerste editie van het Nationaal Economisch Forum (NEF) plaats. Innovatieve bedrijven en kennisinstituten laten op deze dag zien welke bijdrage de Nederlandse industrie levert aan een gezonder leven. Toonaangevende sprekers, waaronder Henk van Houten (Philips Research), Frank Goossensen (Arcadis) en Margrethe Jonkman (FrieslandCampina), presenteren op deze dag hun visie en oplossingen op dit gebied.
De komende decennia vraagt een aantal grote maatschappelijke vraagstukken dringend om oplossingen. Het gaat daarbij om nationale, maar ook om globale problemen, waaronder vergrijzing, milieu, voedselschaarste en -productie, energie, mobiliteit en schaarste van grondstoffen. Het NEF 2015 biedt een podium aan de industrie en kennisinstellingen om te laten zien welke innovatieve bijdragen onze industrie levert op het gebied van onze gezondheid, nu en in de nabije toekomst.
Open innovatie en het co-creëren van oplossingen in samenwerking met grote afnemers zoals steden of zorginstellingen spelen daarbij een steeds grotere rol. Dit leidt tot geheel nieuwe vormen van samenwerking tussen grote, gevestigde ondernemingen en innovatieve start-ups. Voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een nieuwe robot speciaal voor microchirurgische operaties door spreker Raimondo Cau (TU Eindhoven) in opdracht van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Hiermee kunnen chirurgen in de toekomst vijf keer preciezer opereren dan met de hand, zodat operaties succesvoller verlopen en de wachtlijsten korter worden.
Dagvoorzitter van het NEF is Paul Schnabel (kroonlid van de SER en hoogleraar UvU). Daarnaast leveren ook onder anderen staatssecretaris Martin van Rijn, André Knottnerus (WRR), Frank Goossensen (ARCADIS) en Frank Miedema (UMC Utrecht/UU) een bijdrage.
Het Nationaal Economisch Forum is een initiatief van de Stichting voor Industriebeleid en Communicatie (SIC). Het wordt georganiseerd door het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam en de Jaarbeurs, en mogelijk gemaakt door PWC, ARCADIS, ABN AMRO en de Economic Board Utrecht. Het NEF is de verbindende schakel tussen industrie, maatschappij, wetenschap en politiek.
Datum: woensdag 7 oktober
Tijd: 10.00 uur
Locatie: De Jaarbeurs, Croeselaan 6, Utrecht
Meer (achtergrond)informatie:
www.nationaaleconomischforum.nl