Vier jaar onderzoek naar groene interventies voor optimaal gezondheidseffect.
De Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam gaat samen met bureau Natuurmensen onderzoeken wat de effecten zijn van groene omgevingen op de gezondheid van mensen die in een ziekenhuis werken, verblijven of het bezoeken. IVN ondersteunt dit onderzoek met een kennisnetwerk van ziekenhuizen en groene partners, waarin ervaringen worden verzameld en kennis gedeeld. Eén van de zeven te onderzoeken interventies is de IVN Natuurontdekker.
Eerder is met onderzoek aangetoond dat groen een positief effect heeft op de gezondheid. De komende vier jaar gaan de onderzoekers van de VU bestuderen hoe groen in en rond ziekenhuizen optimaal kan bijdragen aan de gezondheid. In het onderzoek wordt de IVN Natuurontdekker meegenomen als één van de te onderzoeken interventies. De Natuurontdekker is een kast met ontdekcassettes over de natuur, waarmee IVN de natuur in het ziekenhuis brengt – vooral voor jonge patiëntjes. IVN ontwikkelt deze ontdekkast samen met Hieselaar BV uit Schoonhoven en brengt deze in de praktijk in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. De eerste resultaten worden in mei 2016 verwacht.
Natuur als medicijn
Uit buitenlands onderzoek blijkt dat groen in ziekenhuizen potentieel kan bijdragen aan het verminderen van pijn, stress en negatieve gevoelens. Het is echter onbekend hoe groene interventies er precies uit zouden moeten zien om een optimaal gezondheidseffect te bereiken. IVN regiodirecteur Daphne Teeling, verantwoordelijk voor natuur en gezondheid binnen IVN: ‘IVN heeft de ambitie om natuur in de leefomgeving van mensen te brengen en hen te verbinden met de natuur. We weten al dat natuur een positieve invloed heeft op de gezondheid van mensen. Met onze producten en diensten in de zorg, bevorderen we de gezondheid en patiëntbeleving met de natuur als basisingrediënt. Dat wij nu concrete interventies in de ziekenhuiszorg gaan testen, maakt ons trots. En dankzij het kennisnetwerk kunnen straks ook andere ziekenhuizen in Nederland gebruik maken van de opgedane ervaringen en kennis tijdens dit onderzoek.’
Groene toepasbare interventies
Het onderzoek richt zich specifiek op het achterhalen van de effectiviteit van een zevental interventies die onder andere uitgevoerd worden bij ziekenhuis Tergooi, het Goois Natuurreservaat en het Reinier de Graaf ziekenhuis. ‘Ons onderzoek levert groene toepasbare interventies op die een kostenbesparend effect kunnen hebben doordat patiënten sneller herstellen en minder lang in het ziekenhuis hoeven te liggen’, zegt VU-wetenschapper Jolanda Maas.
Het onderzoek is aangevraagd door FloraHolland en stichting iVerde als onderdeel van hun gezamenlijke programma De Groene Agenda, dat wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en het Productschap Tuinbouw. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met ziekenhuis Tergooi, het Goois Natuurreservaat, Reinier de Graaf ziekenhuis en IVN.
Bron: IVN