In oktober en november 2016 is door hart.volgers.org een enquête onder Nederlanders uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de Nederlander niet goed op de hoogte is van de symptomen, ernst en gevolgen van aortaklepstenose. De levensbedreigende aandoening vraagt om meer kennis en alertheid. Als je er op tijd bij bent, kun je een hartklep vervangen door een nieuwe hartklep en de functie van het hart weer grotendeels herstellen, waardoor de kwaliteit van leven verbetert en de kans op overlijden daalt.

De recente enquête met 1.326 deelnemers wijst uit dat:

  • De meest voorkomende hartklepziekte bij 40% van de Nederlanders onbekend is
  • Slechts 25% weet dat aortaklepstenose geconstateerd kan worden door met een stethoscoop naar het hart te luisteren.
  • Maar liefst 45% denkt dat dit d.m.v. van een ECG gebeurt, maar met zo’n hartfilmpje kan deze diagnose niet worden gesteld
  • 79% wordt niet regelmatig door de huisarts gecontroleerd met de stethoscoop
  • In Nederland gebruikt de huisarts een stethoscoop het minst van de EU bij 60+’ers

Voorkomen, symptomen en behandeling
Het gebrek aan kennis en diagnostiek brengt behoorlijke risico’s met zich mee. 15 tot 25% van de 60 plussers heeft aortaklepstenose , en 2-3 % van 75-plussers heeft dusdanig ernstige aortaklepstenose waarbij een operatie noodzakelijk is. Symptomen als vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst en duizeligheid worden soms verward met ouderdom.

Aortaklepstenose is goed behandelbaar. In een hartcentrum kan zorgvuldig onderzoek gedaan worden om te kijken of operatieve hartklepvervanging of implantatie van een nieuwe hartklep via een lieskatheter mogelijk is.

Overleving en kwaliteit van leven
Onderzoek laat zien dat een aortaklepvervanging de kwaliteit van leven sterk kan verbeteren en ook de overleving na een ingreep is veel gunstiger dan wanneer niet ingegrepen wordt. Wanneer niet wordt ingegrepen is de kans op 5 jaar overleving circa 50%, terwijl dit na een ingreep circa 80% is.

Cardioloog Pim Tonino: “De ontdekking van een aortaklepstenose mag geen toeval zijn, het valt in het rijtje levensbedreigende ziekten. Door de vergrijzing zal het ook steeds vaker voorkomen, want vooral na het 75e levensjaar neemt het aantal mensen met deze aandoening snel toe. Uit onze enquête blijkt dat veel mensen niet weten dat aortaklepstenose een ernstige aandoening is. En dat terwijl we kunnen voorkomen dat je er plotseling aan overlijdt, mits je op tijd de signalen ontdekt. Ook voor 85 plussers is het tegenwoordig om een nieuwe hartklep te krijgen, omdat er nieuwe ingrepen zijn die minder belastend zijn dan een open hart operatie. Die kans wil je iemand die nog fit door het leven kan gaan niet ontnemen.”

Europees onderzoek
Uit een Europees onderzoek onder bijna 10.000 Europeanen boven de 60 jaar bleek recent dat aortaklepstenose de minst bekende hartklepaandoening is (17% van de deelnemers zei bekend te zijn met aortaklepstenose), en dat Nederlanders zich van alle Europeanen het minst zorgen maken over hartklepziekte (slechts 2% geeft aan zich zorgen te maken). Beide onderzoeken onderstrepen dat aortaklepstenose een nog vrij onbekende, maar ernstige hartaandoening is die vaak voorkomt en waar men alert op moet zijn.

Wat kun je zelf doen?
Je hebt vaak zelf niet in de gaten dat een hartklep gaat lekken of verkalken, totdat er klachten optreden. Een patiënt met kortademigheid of vermoeidheidsklachten doet er verstandig aan om aan te kloppen bij de arts voor een controle met de stethoscoop. Bij het horen van een hartruis (zogenaamde souffle) kan deze op tijd doorverwezen worden naar de cardioloog voor een echocardiogram. Daarop kan men zien of de hartklep vernauwd is, of gaan lekken. Een niet goed werkende hartklep kan leiden tot zuurstof tekort in het bloed en dat kan leiden tot een levensbedreigende situatie.

Online vragen en Landelijke hartkleppenbijeenkomst
Op hart.volgers.org kunnen patiënten en hun familie informatie vinden over aortaklepstenose en vragen stellen aan medisch experts. Geheel gratis geven zij adviezen en uitleg.

Afbeelding: logo hart.volgers.org

Bron: hart.volgers.org