UMC Utrecht en Vilans stemmen de verpleegkundige zorgprotocollen van het ziekenhuis en de thuiszorg op elkaar af. Met dit project wordt een brug geslagen tussen de zorg in het academische ziekenhuis en de wijkverpleegkundige thuiszorg en verpleeghuiszorg. Zo wordt de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de zorg gewaarborgd voor patiënten wanneer de medische behandeling buiten het ziekenhuis wordt voortgezet.

Het is een uniek project waarbij de ziekenhuisprotocollen van het UMC Utrecht naast de verpleegkundige thuiszorgprotocollen van Vilans worden gelegd. Als er verschillen bestaan, wordt een zogenaamd ‘brugprotocol’ gemaakt waarin specifieke aanvullingen beschreven worden. De verschillen zijn meestal klein en kunnen bijvoorbeeld gaan over de snelheid waarmee een infuus doorloopt of hoe een katheter verzorgd wordt. Maar eerst wordt gekeken of de gevonden verschillen opgeheven kunnen worden door een aanpassing in het ziekenhuisprotocol of thuiszorgprotocol.

Juiste richtlijnen
De medisch specialist is verantwoordelijk voor de medisch specialistische behandeling thuis. Voor patiënten is het van belang dat de medische behandeling die thuis wordt voortgezet op een vertrouwde manier wordt uitgevoerd. Wijkverpleegkundigen moeten kunnen werken volgens de juiste richtlijnen en procedures en hiervoor de juiste kennis en vaardigheden bezitten. “In het UMC Utrecht vinden wij het belangrijk dat de kwaliteit en uitvoering van de zorg in het ziekenhuis naadloos aansluit bij de zorg thuis,” vertelt Wilma Bijsterbosch, programmamanager bij het UMC Utrecht. “De eerste ervaringen zijn heel positief. Alle protocollen worden beter door de uitwisseling van de onderlinge expertise. Er ontstaat inzicht in en waardering voor elkaars werk.”

Vilans is een kennisinstituut voor langdurige zorg. Bijna alle thuiszorgteams in het land werken met de protocollen van Vilans, waardoor het UMC Utrecht een enorme kwaliteitsslag maakt voor haar patiënten. Bijsterbosch: “De kennis en ervaring die we als Vilans en UMC Utrecht opdoen met dit project willen we graag delen met andere organisaties.”

Recent  is de samenwerkingsovereenkomst getekend door Astraia Rühl, directeur kennisnetwerken Vilans en Robert van Barneveld, manager zorg UMC Utrecht.

Bron: UMC Utrecht