Merendeel Nederlanders: medewerkers zorgorganisaties kijken zonder toestemming in mijn gegevens.
Een groot deel van de Nederlanders (45%) beheert liever zelf hun medische gegevens. Zij kunnen dan bepalen wie ze toegang geven tot hun dossier. Een kwart van de ondervraagden geeft aan hier geen behoefte aan te hebben. Een merendeel (57%) denkt dat medewerkers van zorgorganisaties toegang hebben tot hun gegevens zonder dat ze daar toestemming voor hebben gegeven. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder 1034 Nederlanders van ICT-dienstverlener PinkRoccade Healthcare.
Vooral ouderen (48%) willen meer controle over wie toegang heeft tot hun medisch dossier. Voor een kwart van de ondervraagden hoeft dit niet. Ook vier op de tien jongeren bepaalt liever zelf wie ze toegang geven tot hun medische gegevens. 38% vindt het goed zoals het nu geregeld is. Ingo Tideman, directielid Care bij PinkRoccade Healthcare: ‘Consumenten geven vaak aan baas te willen zijn over hun gegevens. We verwachten dan ook dat de markt op een gegeven moment beweegt naar een Facebook-achtig Elektronisch Patiënten Dossier. Patiënten kunnen dan medici ‘bevrienden’ of ‘ontvrienden’. Op die manier hou je altijd zelf de regie over wie jouw medische gegevens inziet.’
Zonder toestemming bij medische gegevens
Vooral hoogopgeleiden zijn sceptisch over hoe zorgorganisaties omgaan met hun gegevens. Uit deze groep geeft zeven van de tien aan dat zij denken dat medewerkers zonder toestemming in hun dossiers kijken. De helft van de laagopgeleiden heeft hetzelfde gevoel. Tideman: ‘Het is jammer dat dit gevoel nog steeds leeft onder Nederlanders. De zorgsector en leveranciers van systemen zoals wij hebben een gezamenlijke taak om dit gevoel weg te nemen. Enerzijds door goede voorlichting, anderzijds door duidelijk beleid over wie bij welke gegevens mag en ICT-systemen die op dat beleid zijn aangepast. En als er dan toch nog ongeoorloofd wordt geneusd in medische dossiers, horen daar passende maatregelen bij.’
Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau KIEN en is gehouden onder 1034 Nederlanders.