Het Oncokompas2.0 is een online zelfmanagementtool, dat patiënten met kanker helpt een betere kwaliteit van leven te bereiken.
De Vrije Universiteit Amsterdam en het VUmc Cancer Center Amsterdam gaan samenwerken met Red-kite, distributeur van software voor ziekenhuizen in Nederland. Deze samenwerking maakt het mogelijk het Oncokompas2.0 vanuit de testfase als volwaardig e-health instrument aan te bieden aan alle ziekenhuizen in Nederland. Het Oncokompas2.0 is een online zelfmanagementtool, dat patiënten met kanker helpt een betere kwaliteit van leven te bereiken. Het is eerder dit jaar tot stand gekomen dankzij subsidie van KWF Kankerbestrijding / Alpe d’HuZes, Stichting Pink Ribbon, Zilveren Kruis en Nutricia. De overeenkomst met Red-kite is vandaag getekend door Martin van Aken, directeur bedrijfsvoering van de faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU (foto: 2e van links).
In 2015 is begonnen met de duurzame valorisatie van het Oncokompas2.0. Red-kite neemt dit over en verwacht het Oncokompas2.0 vanaf 2017 als structureel onderdeel van de verzekerde zorg te kunnen aanbieden aan alle ziekenhuizen in Nederland. Bekijk de demo van Oncokompas2.0.
Ontwikkeling van innovatieve zorg
Dankzij subsidie van KWF Kankerbestrijding / Alpe d’HuZes is gestart met het ICT4CANCER project. Dit project gaat over de verdere doorontwikkeling en het wetenschappelijk onderzoek rondom het Oncokompas2.0. In samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de patiëntenbeweging Levenmetkanker en dankzij subsidie van Zilveren Kruis, wordt het Oncokompas2.0 in 2015 en 2016 gefaseerd ingevoerd in ziekenhuizen in Nederland.
Patiënten bij wie de diagnose kanker wordt gesteld in één van de ziekenhuizen die deelnemen aan dit pilotproject, krijgen via hun zorgverlener toegang tot het Oncokompas2.0. Irma Verdonck – de Leeuw, projectleider en hoogleraar psychosociale oncologie aan de VU en VUmc (links op de foto): “Omdat dit een nieuw zelfmanagementinstrument is in de zorg, is het van groot belang de implementatie zorgvuldig uit te voeren en te evalueren.”
Van wetenschappelijk onderzoek naar de zorg
De resultaten van het pilotproject in 2015-2016 zijn belangrijk voor verdere doorontwikkeling van het Oncokompas2.0  en onderzoek en de uiteindelijke implementatie van het Oncokompas2.0 in de zorg. Voor de duurzame maatschappelijke valorisatie van het Oncokompas2.0  is de samenwerking met Red-kite gestart. Irma Verdonck – de Leeuw: “Het is bijzonder dat we nu een organisatie als Red-kite uit het bedrijfsleven bereid hebben gevonden ons te helpen bij het daadwerkelijk implementeren van dit belangrijke hulpmiddel; dit zouden we als onderzoekers niet voor elkaar krijgen.”
De medewerkers van Red-kite beschikken over een jarenlange corporate achtergrond op het gebied van marketing, sales en business development. Het belangrijkste doel van deze nieuwe samenwerking is om het gebruik van het Oncokompas2.0 door patiënten met kanker voor de toekomst te garanderen.
Red-kite
Red-kite is een in Nederland opererende distributeur van business intelligence software voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Red-kite is opgericht door Coen Hoencamp en Arno van der Lubbe, beiden afkomstig uit de internationale corporate wereld. Met ingang van 15 oktober jl. is Gert-Jan Gerrits toegetreden tot het bestuur van Red-kite. Gert-Jan beschikt over een financiële/ICT achtergrond en is al meer dan 15 jaar werkzaam in de zorg in diverse hoedanigheden. Zij zijn ervaren professionals die vele complexe implementatie- en verandertrajecten van IT systemen en diensten succesvol hebben voltooid. Meer informatie op de website van Red-kite.