De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) doen onderzoek bij een tandarts. Aanleiding hiervoor zijn de bevindingen van de IGZ bij deze zorgaanbieder eerder dit jaar.
IGZ houdt toezicht op de kwaliteit van de geneeskundige zorg die ziekenhuizen, huisartsen, tandartsen, apotheken en andere zorgaanbieders leveren. Daarbij worden ook verschillende tandartspraktijken geïnspecteerd.
Vermoedens
Bij een inspectie in de mondzorgsector kijkt de IGZ naar de zorg die een zorgaanbieder heeft verleend aan de patiënt en de manier waarop deze is gedeclareerd. Wanneer hierbij vragen ontstaan, kan de NZa worden geïnformeerd en besluiten tot nader onderzoek. De NZa heeft de wettelijke taak om te controleren of declaraties kloppen. “In dit geval zien wij voldoende aanleiding om een onderzoek te starten bij deze tandarts,” zegt toezichthouder Jeroen Weijers van de NZa.
“Wij gaan de administratie bekijken om na te gaan of deze praktijk foute declaraties heeft ingediend”.
Samenwerking toezichthouders
Er zijn verschillende toezichthouders in de zorg. De NZa en IGZ werken samen met de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (iSZW), de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie (OM). Weijers: “Als NZa kunnen we optreden vanuit het bestuursrecht als blijkt dat de regels zijn overtreden. Als uit het onderzoek blijkt, dat strafrechtelijke handhaving ook mogelijk is, dan kan in overleg met het OM worden besloten of een zorgaanbieder strafrechtelijk wordt vervolgd.”
bron: NZa