Ruim de helft van de Nederlanders is tevreden over de kwaliteit van de zorg. Toch vindt 90% van de Nederlanders dat de zorg in Nederland veranderd moet worden.

Vooral de prijs-kwaliteitverhouding is een punt van kritiek. Dit blijkt uit een onderzoek van farmaceutisch bedrijf Astellas onder ruim 2.500 respondenten naar de houding van Europeanen ten opzichte van de gezondheidszorg in hun land, in aanloop naar het Astellas Innovation Debate. Middels het Innovation Debate wil Astellas zorginnovatie wereldwijd stimuleren.

Uit het onderzoek blijkt dat Fransen over het algemeen het meest tevreden zijn over de zorg in hun land (76%). Italianen waarderen de gezondheidszorg in hun land het minst (31%). Bij Nederlanders wringt de schoen vooral bij de prijs-kwaliteitverhouding van de zorg. Ruim twee derde vindt dat zij teveel aan belastinggeld en zorgverzekering betalen. Het onderzoek is uitgevoerd door Astellas in aanloop naar het Astellas Innovation Debate.

Vernieuwing in de zorg
Volgens de Nederlanders in het onderzoek valt of staat een goed zorgsysteem met de toegankelijkheid van nieuwe, innovatieve vormen van medicatie. In de komende tien jaar hopen Nederlanders (34%) dan ook dat zij hier eenvoudiger toegang toe krijgen. Overigens is minder dan een derde bereid extra te betalen voor toegang tot dergelijke medicatie. Ook wil 33% een doktersconsult via webcam kunnen doen als dit de doorlooptijd zou versnellen. In andere landen wil men vooral dat in het komend decennium de wachttijden voor behandelingen worden teruggedrongen.

Vertrouwen in de overheid
Nederlanders zijn sceptisch over de rol van de overheid met betrekking tot de inrichting van de zorg. 52% van de Nederlanders vindt dat de overheid meer geld moet spenderen aan zorg. Daarnaast vindt slechts 12% van de Nederlanders de zorg die de overheid aanbiedt van betere kwaliteit dan de zorg van private instanties. Toch heeft bijna de helft van de Nederlanders nog nooit gebruikgemaakt van een private zorginstelling. Het kan de Nederlander dan ook weinig schelen wie de zorg verleent, zolang de zorg goed is en er geen extra kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast vindt 70% van de Nederlanders dat de staat ouderenzorg moet financieren. Slechts 19% van de Nederlanders heeft er vertrouwen in dat de overheid hen in een later stadium van het leven nog zal bijstaan met kwalitatieve ouderenzorg. Dit is het laagste percentage van alle Europese landen.

Hand op de knip
In andere Europese landen zijn bewoners bereid extra te betalen als dit zou betekenen dat men gebruik kan maken van extra zorgdiensten. In Nederland heeft slechts een kwart van de respondenten hier geld voor over. De Nederlanders houden in verhouding tot de andere Europese landen – Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Italië – de hand vaak op de knip. Mochten de zorgkosten per persoon toenemen dan zijn Nederlanders bereid een gemiddeld bedrag van € 10,92 extra te betalen. Alleen Spanjaarden zijn zuiniger (€ 7,96). Britten zijn bereid het meest toe te leggen met een gemiddeld bedrag van € 19,60. Wanneer Nederlanders een doktersafspraak missen wil een derde hier niets voor betalen. Als er dan toch een bedrag tegenover de absentie moet staan, dan vinden Nederlanders een bedrag tussen de € 10,- en € 19,- reëel.

Zelf aan het roer met nieuwe online game: My health, My choice
Naast het jaarlijkse innovatiedebat introduceert Astellas een online game die het publiek de ‘virtuele macht’ geeft om zelf het zorgsysteem in te richten. Door zelf aan de knoppen te draaien ziet men direct welke gevolgen dit heeft voor bijvoorbeeld de wachtlijsten, de zorgkosten en de te betalen belasting in Nederland. De online game is ontworpen met behulp van data van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)1,2 en helpt het publiek om de complexe relatie tussen zorgverlening en -kosten beter te begrijpen. Het online spel is te vinden op: http://www.innovationdebate.com/myhealthmychoice/.