Tilburg University en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) starten een leerstoel ‘Organisatie en financiering van de zorgsector’.

Het doel van deze leerstoel is om de theorie en de praktijk over dit onderwerp met elkaar te verbinden.

Goede zorg is belangrijk. Een groot deel van onze collectieve middelen geven we uit aan gezondheidszorg. Het is nodig om goed inzicht te hebben in de oorzaken van de snelle stijging van de kosten, de baten van de geleverde zorg en de effectiviteit van beleid. Met de NZa-leerstoel ‘Organisatie en financiering van de zorgsector’ verbinden de Tilburg University en de NZa de wetenschap en de praktijk.

Bijzonder hoogleraar
Leerstoelhouder wordt dr. Misja Mikkers. Mikkers is directeur Strategie bij de NZa, en al verbonden aan Tilburg University. Misja Mikkers: ‘We willen dat burgers kunnen rekenen op goede, betaalbare zorg binnen een redelijke tijd. Het beschikbare geld moet goed worden besteed, zodat iedereen de beste zorg voor zijn euro krijgt. De kennis en expertise die we opdoen met deze leerstoel dragen daaraan bij’.

Het onderzoek van Tilburg University en NZa richt zich op de volgende onderwerpen:

  • de werking van de zorgverzekeringsmarkt
  • het effect van regulering op de contracten tussen verzekeraars en aanbieders en het gevolg daarvan op de kwaliteit van zorg
  • doelmatigheid van het zorgaanbod
  •  effecten van innovatieve contractering

Onderwijs
Naast het onderzoek geeft de bijzonder hoogleraar onderwijs aan studenten. Hij begeleidt master- en PhD-studenten en geeft colleges op het gebied van marktwerking en regulering in de zorgsector.

Bron: Tilburg University