Als onderdeel van het project ‘Veilige Mail’ van het Informatieberaad Zorg werken belanghebbenden en experts uit de zorg aan een normenkader voor veilige e-mail.Het traject start op 10 oktober 2018 met een eerste bijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm in het voorjaar van 2019.

Achtergrond

De beoogde veldnorm beschrijft in techniek neutrale termen de eisen waaraan e-mail, met daarin patiëntgegevens, zou moeten voldoen om veilig te zijn. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de mate van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van e-mail. En ook om gebruiksvriendelijkheid. Dit laatste is een belangrijk uitgangspunt om er voor te zorgen dat oplossingen voor veilige mail ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden. Belangstelling om mee te praten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming maakt eisen ten aanzien van privacybescherming nog belangrijker. Conventionele e-mail, zonder ‘passende technische en organisatorische maatregelen’, voldoet niet aan de eisen. Er is op dit moment echter geen zekerheid over de voorwaarden waaronder e-mail wél veilig en in lijn met de AVG kan worden gebruikt. Een veldnorm kan helpen deze helderheid wel te verschaffen.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over het traject of als u zich wil aanmelden voor de startbijeenkomst op 10 oktober, kunt u contact opnemen met Kars Jansen, of Shirin Golyardi, consultants Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.