Nico Klay heeft, na twee jaar met veel plezier leiding te hebben gegeven aan Het Oogziekenhuis Rotterdam, de raad van toezicht laten weten zijn functie binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam dit najaar te zullen beëindigen.

De reden voor zijn vertrek is tweeledig. Enerzijds omdat het nu kan. Het Oogziekenhuis Rotterdam staat er kwalitatief, financieel, technisch en strategisch weer goed voor. Daarnaast is het persoonlijk, omdat de inhoud van de positie in combinatie met de reisafstand een te grote wissel op zijn privésituatie met een jong gezin trekt.

Piet Batenburg, voorzitter van de raad van toezicht: “Wij betreuren de beslissing van Nico Klay. De aflopen twee jaar heeft hij veel betekend voor Het Oogziekenhuis Rotterdam. We gaan ons beraden over de invulling van de bestuurspositie, zodat – in gezamenlijkheid met de medisch specialisten – de positie van Het Oogziekenhuis Rotterdam als het toonaangevend topinstituut voor de oogzorg in Nederland – in combinatie met wetenschap en opleiding – naar de toekomst wordt geborgd ”.

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft de afgelopen jaren haar strategische koers bepaald en verstevigd. De derdelijns oogzorg wordt over de volle breedte geleverd en in de regio heeft het ziekenhuis haar tweedelijnsfunctie. De opleiding tot oogarts is uitgebreid en de wetenschap is integraal onderdeel geworden van de activiteiten van het ziekenhuis. Nico Klay: ‘’Het ziekenhuis staat er zowel kwalitatief als financieel weer sterk voor. Dit is een goed moment om het stokje over te dragen.”

Bron: Het Oogziekenhuis Rotterdam