eHealth platforms PAZIO en Quli gaan samenwerken om een digitaal zorgplatform voor zelfmanagement aan te bieden.

Het platform is erop gericht om mensen beter voor zichzelf te laten zorgen door middel van het eenvoudig ontsluiten van informatie over gezondheid, sociale netwerken en online zorgverlening. Door deze samenwerking komt de kennis over gezondheid en ziekten samen met de ervaring in het ontwikkelen van eHealth applicaties. Het resultaat is een nog beter en uitgebreider platform voor de zorgconsument.
De partijen bundelen hun krachten waardoor de zorgconsument toegang krijgt tot een grote verscheidenheid aan online zorgdiensten. Door deze strategische samenwerking ontstaat er een verbinding tussen de psychosomatische en somatische zorg, van preventie tot behandeling. Dit leidt tot een effectief en efficiënt sluitend aanbod voor de gehele keten en een overzichtelijke omgeving voor de zorgconsument en het netwerk rondom die zorgconsument. Hierdoor ontstaat ook een aanbod van online diensten voor het sociale domein. Door deze integratie wordt het stimuleren van eigen regie en zelfredzaamheid van de burger beter mogelijk gemaakt.
Integratie zorgportalen
PAZIO (ontwikkeld door het UMC Utrecht) en Quli zullen op korte termijn hun portalen integreren zodat zorgverleners en zorgconsumenten de functionaliteiten van beide platforms kunnen gebruiken. Deze samenwerking biedt onder meer een sociaal netwerk, inclusief het ontsluiten van meerdere zorgaanbieders, een persoonlijk omgeving voor de gebruiker, hulp bij zorgvragen, ondersteund door een grote verscheidenheid aan communicatiediensten zoals eConsult en beeldbellen.
Tweede fase
De partners in het samenwerkingsverband hebben de intentie om ook op andere vlakken nauwer te gaan samenwerken. De komende tijd zullen zij bekijken of er andere manieren zijn om samen te werken zoals het aanbieden van een persoonlijk gezondheidsdossier.