Op 28 september werd het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid (LIGB) geopend.
Het LIGB is een veelzijdig expertisecentrum dat de gezondheidszorg in Vlaanderen wil vooruithelpen. “Zowel patiënten als artsen en beleidsmakers hebben hier baat bij.”
Het LIGB komt voort uit het vroegere Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap (CZV). Onderzoek rond verpleging en vroedkunde wordt voortgezet in het Academisch Centrum voor Ziekenhuiswetenschap en Verplegingswetenschap (ACVV), terwijl het LIGB focust op beleid rond gezondheidszorg. Het instituut hoopt overheden en zorgorganisaties zoals ziekenhuizen beter te kunnen ondersteunen.
“Met het CZV heeft de KU Leuven heel lang een bepalende rol gespeeld op vlak van onderzoek en beleid rond gezondheidszorg”, zegt Wim Robberecht, vicerector Biomedische Wetenschappen en oprichter van het LIGB. “Maar de laatste jaren kwam het beleidsgedeelte onder druk te staan. Heel wat expertise over ziekenhuisfinanciering en bedrijfsvoering zat verspreid over de universiteit en UZ Leuven. Het LIGB is een ontmoetingspunt dat al die expertise samenbrengt.”
Het oorspronkelijke takenpakket wordt behoorlijk uitgebreid. “We mikken op meer thema’s dan alleen de organisatie en financiering van de gezondheidszorg, die er vroeger al waren”, zegt professor Dirk De Ridder, directeur van het instituut. “Ook de zorgkwaliteit en patiëntveiligheid, ethiek, recht en communicatie komen aan bod. Samen vormen ze de vijf pijlers van het centrum. Onze werking is dus heel breed. Zowel patiënten als artsen en beleidsmakers hebben er baat bij.”
Binnen de verschillende pijlers richt het LIGB zich op dienstverlening, onderwijs en onderzoek in het gezondheidszorgbeleid. “Onderzoekers nemen bijvoorbeeld de efficiëntie van ziekenhuiswerking onder de loep of maken een analyse van de kostenstructuur van een hospitaal”, zegt Robberecht. “Maar we beperken ons niet enkel tot ziekenhuizen. Er is ook aandacht voor thuiszorg of chronische zorg. Daarnaast denken we na over de toekomst van de gezondheidszorg.”
Op vlak van onderwijs zijn er de master Management en Beleid Gezondheidszorg en permanente vorming over gezondheidszorgbeleid. “Voor de permanente vorming werken we samen met de UGent en het UZ Gent”, zegt De Ridder. “Vlaanderen is te klein om aparte opleidingen op te starten en het zou belachelijk zijn om aan beide universiteiten dezelfde lessen te geven. Nu bundelen we de krachten en bieden we een mooi programma aan waarvoor professoren van beide universiteiten samenwerken.”
Het LIGB wil de opgedane kennis delen met de buitenwereld. “Het is de bedoeling om te werken als expertisecentrum. We bekijken problemen vanuit de verschillende invalshoeken of disciplines, en vormen daarna een standpunt”, zegt De Ridder. “Dat kan bijvoorbeeld gaan om een nieuwe gezondheidsfinanciering of hoe ziekenhuizen het best omgaan met patiënten met zeldzame ziektes, maar we kunnen ook helpen bij het uittekenen van een nieuw ziekenhuisbeleid.”
“Er zijn plannen om in zee te gaan met het Vlaams Ziekenhuisnetwerk, een samenwerkingsverband tussen UZ Leuven en 23 andere ziekenhuizen. Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk beschikt over heel wat financiële en administratieve info over de aangesloten ziekenhuizen. In combinatie met onze eigen data levert dat een schat aan informatie op die zowel voor de overheid als de zorgsector interessant is. Daarnaast zijn er gesprekken aan de gang met de overheid. Binnen dit en twee jaar hopen we op kruissnelheid te zijn.”