De nieuwe bekostiging veroorzaakt forse omzetdalingen bij een deel van de huisartsenpraktijken.


Dat concludeert de LHV uit de tweede VIP Calculus meting waar zo’n zeshonderd praktijken aan deelnamen. Daarbij wordt de gedeclareerde omzet van het eerste halfjaar 2015 vergeleken met het eerste halfjaar 2014. Hoewel omzetten landelijk redelijk stabiel zijn, duikt de omzet van vooral innovatieve praktijken tot wel twintig procent omlaag.

Net als bij de meting over het eerste kwartaal van 2015, constateert de LHV grote uitschieters naar boven en naar beneden. Variërend van -15% tot + 15%. Zoomen we in, dan zien we dat de grote omzetstijgingen niet het gevolg zijn van de nieuwe bekostiging. Deze worden vooral veroorzaakt door de toegenomen inzet van de POH-GGZ. Meer inzet van POH-GGZ betekent echter ook meer kosten. Daarmee kan dus niet gesteld worden dat deze huisartsen er daadwerkelijk op vooruit gaan.
Kijken we naar de grootste omzetdalingen dan worden deze met name door de nieuwe bekostiging veroorzaakt. Oorzaak is dan het wegvallen van M&I-modules in combinatie met onvoldoende compensatie daarvoor in segment 3. Een andere belangrijke oorzaak voor omzetdaling, die overigens niet aan de nieuwe bekostiging gerelateerd is, is een lagere POH-S vergoeding.
Na het eerste half jaar werken met de nieuwe bekostiging, lijkt het er bovendien op dat het huisartsenbudget dit jaar niet volledig wordt benut (externe link). Naar schatting blijft er drie procent over (ca. 70 miljoen euro). Dit staat haaks op het voornemen van huisartsenorganisaties, overheid en verzekeraars om in te zetten op de huisartsenzorg en deze juist met 2,5 procent te laten groeien.
De LHV heeft deze uitkomsten gedeeld met verzekeraars en hen in een brief gevraagd hierover het gesprek aan te gaan met individuele praktijken. Verzekeraars kunnen namelijk zelf het beste zien wat er op praktijkniveau gebeurt om vervolgens waar nodig het gesprek aan te gaan over compensatie. Want de afspraak is en blijft dat er geen schokeffecten mogen optreden op praktijkniveau als gevolg van de nieuwe bekostigingssystematiek.
Bron: LHV