Na de goedkeuring van de NZa op 7 oktober jl. heeft op maandag 12 oktober 2015 de bestuurlijke fusie tussen het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden plaatsgevonden. De stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en de stichting St. Antonius Ziekenhuis worden vanaf heden bestuurd door één Raad van Toezicht en één Raad van Bestuur.
De Raden van Bestuur van beide ziekenhuizen zijn verheugd over deze ontwikkeling, waardoor ze de kwaliteit, continuïteit en specialistische zorg voor patiënten uit de regio verder kunnen verbeteren. De nieuwe Raad van Bestuur wordt gevormd door Prof. dr. Douwe H. Biesma (voorzitter), Ir. Dirk M. Schraven, Drs. Wout J. Adema RA MBA en mw. Ankie G.M. van Rossum MBA. Begin 2016 volgt de juridische fusie, waarbij beide organisaties in elkaar opgaan.