Patiënten met chronisch hartfalen hebben vaak last van kortademigheid en een verminderd inspanningsvermogen. Een deel van deze klachten kan echter ook het gevolg zijn van een bijkomende longaandoening, zoals COPD (chronisch obstructieve longziekte) of een andere longfunctiestoornis. Op dit onderwerp is Armine Otto-Minasian in Radboudumc gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde. Armine is AIOS (arts in opleiding tot specialist) bij Longgeneeskunde in Rijnstate.

Meer inzicht in deze patiëntgroep
Het onderzoek van Armine Otto-Minasian geeft meer inzicht over hoe vaak COPD of andere longfunctiestoornissen voorkomen bij patienten met chronisch hartfalen. Ook is onderzocht wat het effect is van luchtwegverwijdende medicijnen op de longfunctie en kortademigheid bij patiënten met chronisch hartfalen.

Samenwerking longarts en hartspecialist belangrijk
Als resultaat kwam naar voren dat luchtwegverwijdende medicijnen van toegevoegde waarde kunnen zijn bij de behandeling van patiënten met chronisch hartfalen die luchtwegvernauwing hebben. Ook is het advies dat een goede samenwerking tussen de longartsen en de hartspecialisten noodzakelijk is om de juiste diagnose te stellen en deze patiënten zo goed mogelijk te behandelen.
Meer weten over dit onderzoek en de resultaten? Het proefschrift van Arnine Otto-Minasian is (binnenkort) te downloaden op: http://repository.ubn.ru.nl Titel van het proefschrift: COPD and pulmonary function in heart failure: a matter of definition.