Medio maart markeerde de benoeming van Guy Peeters tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Bernhoven een nieuwe fase in Bernhoven met betrekking tot de ontwikkeling van het interne participatiemodel. Na zijn benoeming heeft de heer Peeters zich samen met de Raad van Toezicht, het Directiecomité, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad gebogen over de verdere vormgeving en samenstelling van een nieuwe Raad van Toezicht. Maandag 23 mei jongstleden zijn drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd. Het zijn Martin Duvivier, Paulina Snijders en Angelique Heckman. De heer Duvivier is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad en mevrouw Heckman op voordracht van de Ondernemingsraad. Mevrouw Snijders is benoemd vanwege haar financiële kennis en brede ervaring in de (financiering van) de medisch specialistische – en  / ziekenhuiszorg. Deze benoemingen in de raad sluiten aan bij de ontwikkeling van wat inmiddels is gaan heten het ‘Bernhoven-model’.

Betere zorg door minder zorg
In 2014 voerden bestuur en medisch specialisten van Bernhoven een nieuwe, unieke strategie in. Medici kwamen met kwaliteitsinitiatieven met als uitgangspunt betere zorg door minder zorg. Daartoe werd de rol en plaats van medisch specialisten in de organisatie op geheel andere wijze vormgegeven. De artsen zijn in 2015 in loondienst gegaan en gaan op termijn eveneens actief deelnemen aan de ziekenhuisorganisatie door de ontwikkeling van het participatiemodel.

Bron: Bernhoven