“Het gaat niet om de manier waarop het gesprek op de rekening staat, maar om de vraag of het gesprek echt heeft plaats gehad.
Als en patiënt een nieuw medicijn krijgt, is doorgaans uitleg nodig. Als dat zo is, moet de apotheker die uitleg geven. Als dat niet gebeurt, moet dat ook niet terugkomen op de rekening.”
Dat zegt directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie NPCF in reactie op het besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit NZa om de rekening van de apotheek per 1 januari te veranderen.

Tot nu toe krijgt een patiënt die een nieuw medicijn krijgt een rekening die bestaat uit drie delen: de prijs van het medicijn, de kosten van de apotheker (zoals het bewaren en de overhandiging) en de tijd die de apotheker steekt in uitleg van het medicijn. Die uitleg kost
gemiddeld iets meer dan 6 euro. Ze mag alleen in rekening worden gebracht als er ook echt met de patiënt is gesproken over het medicijn, het gebruik en de eventuele bijwerkingen.
Geen gesprek, wel rekening
Veel patiënten klaagden afgelopen maanden dat het gesprek wel op de rekening stond, maar niet had plaats gehad. Alleen maar voorlezen wat op het etiket staat (“tweemaal daags in elk neusgat een dosis”) is geen uitleg, vinden patiënten. Het is dan ook niet zinvol om een rekening te sturen.
De uitgesplitste rekening leidde tot veel problemen aan de balie van apothekers omdat patiënten niet wilden betalen. Daarom heeft de NZa nu beslist dat de rekening straks anders wordt opgebouwd. Voortaan krijgt de patiënt een rekening waarop wordt aangegeven of er een “standaard
terhandstelling” was of een “terhandstelling met begeleidingsgesprek”. In het laatste geval mogen wel extra kosten worden berekend, omdat de apotheek ook extra tijd kwijt was aan de uitleg.
Apotheker is aan zet
Patiëntenfederatie NPCF vindt dit geen goede oplossing. “Je houdt nog steeds discussie over de vraag of er wel of geen gesprek is geweest”, zegt directeur Dianda Veldman. “Wij vinden dat apothekers nu serieus werk moeten maken van de informatievoorziening aan patiënten. Een patiënt wil best betalen voor extra uitleg, maar dan moet hij ook het gevoel hebben dat die uitleg zinvol was. Daar moeten apothekers nu aan gaan werken. Want wij horen nog te vaak dat er wel 6 euro in rekening is gebracht, terwijl er geen gesprek was.”