Op dinsdag 28 maart 2017 is de nieuwe website van de NVTZ gelanceerd. Onder de naam ‘Digitale Vereniging’ biedt het online platform veel nieuwe mogelijkheden. 4.000 toezichthouders in zorg en welzijn profiteren vanaf de livegang van een interactieve website waar men elkaar online ontmoet, kennis en ervaringen deelt en elkaar op de hoogte brengt van interessante artikelen en bijeenkomsten.

 

Themabank
Een centraal onderdeel op de website is de nieuw opgezette themabank. Deze themabank wordt gevuld door de NVTZ en haar leden, maar is ook toegankelijk voor anderen die geïnteresseerd zijn in het intern toezicht van zorg en welzijnsorganisaties. Iedereen die zijn of haar kennis wil delen kan eenvoudig aan deze themabank deelnemen. NVTZ wil deze themabank laten uitgroeien tot dé kennisbank voor governance in de zorg.

 

Online inzicht in ‘Goed Toezicht’
Tijdens de algemene ledenvergadering van de NVTZ in november 2016 is het professionaliseringsprogramma van Raden van Toezicht onder de naam ‘Goed Toezicht’ goedgekeurd en vastgesteld. Raden van Toezicht kunnen met dit programma inzichtelijk en aantoonbaar maken dat zij continu werken aan hun professionalisering, reflectie en evaluatie. Om aan het programma Goed Toezicht te voldoen, moet een Raad van Toezicht aan drie voorwaarden voldoen. Via de nieuwe website is door middel van drie metertjes publiek inzichtelijk of een deelnemende Raad van Toezicht aan elk van deze voorwaarden van Goed Toezicht voldoet.

 

Naast deze nieuwe ontwikkelingen biedt de website de mogelijkheid tot inschrijven voor opleidingen van de NVTZ Academie. Verder is de website een ontmoetingsplek voor leden. Zij kunnen optimaal met elkaar communiceren en daarvoor ook zelf groepen aanmaken

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. Met en voor meer dan 4000 leden werken ze aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak.

De vereniging vertegenwoordigt toezichthouders bij beleidsmakers, bij zorgorganisaties en naar de samenleving. Ook is de NVTZ een wetenschappelijke vereniging die het vakgebied van governance in zorg en welzijn volgt en ontwikkelt. Ze  voert onderzoek uit, ontwikkelt publicaties en neemt het voortouw in discussies over governance en modern toezichthouderschap. Waar nodig neemt de NVTZ standpunten in over de beloning van bestuurders en toezichthouders, gedragsregels & een moreel kompas, transparant functioneren en het afleggen van maatschappelijke verantwoording.

Meer informatie: www.nvtz.nl

Foto: fragment nieuwe website

Bron: NVTZ