cerebrovasculaire functies, afbeelding beeldvorming

UMC Utrecht-onderzoeker Natalia Petridou heeft een NWO-subsidie ontvangen voor haar onderzoek dat cerebrovasculaire functies bij ziekte en gezondheid* ontrafelt. De toekenning betreft 1 miljoen euro. Het is één van de zes projecten die financiering ontvangen voor onderzoek naar innovatieve humane meetmodellen. Het doel: effectiever onderzoek naar ziekte en minder afhankelijkheid van dierproeven. De publiek-private samenwerkingsprojecten focussen op innovatieve meetmethodes om onder meer hart-, hersen- en oogziekten beter te begrijpen en behandelen.

In het onderzoeksproject van Petridou zal een computermodel van de kleinste hersenvaten en de interactie met neuronen worden ontwikkeld. Dit model kan dienen om functionele MRI te optimaliseren, zodat de ernst van hersenziekte beter in beeld te brengen is.

Oplossing voor beperkte detectielimiet

Aandoeningen aan de kleinste vaten in de hersenen leiden vaak tot hersenschade en worden steeds vaker in verband gebracht met hersenziektes zoals de ziektes van Alzheimer, Huntington en Parkinson, alsmede andere vormen van dementie. Vroegtijdige diagnose van dergelijke aandoeningen is echter moeilijk, doordat individuele vaatjes ver beneden de detectielimiet van medische beeldvormende technieken liggen. Functionele MRI biedt wel de mogelijkheid om de gezondheid van het microvasculaire bed aan te tonen, maar de interpretatie van deze metingen is moeilijk. Het te ontwikkelen computermodel kan de beeldvorming van cerebrovasculaire functies optimaliseren.

Partnership programma

Het Partnership-programma Humane meetmodellen is geïnitieerd om de ontwikkeling van humane meetmodellen te versnellen door effectieve samenwerking tussen academische en industriële onderzoekers. De projecten die nu gehonoreerd zijn vallen onder gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie. Elk ontwikkeld model binnen dit programma moet toepasbaar zijn op meerdere ziekten en effect hebben voor meerdere patiëntengroepen.

Dit Partnership-programma wordt gefinancierd door de Samenwerkende Gezondheidsfondsen met PPS-toeslag die door Health~Holland (Topsector Life Sciences & Health) beschikbaar is gesteld, ZonMw en NWO-domein TTW, dat deze ronde coördineert.

 

* Virtual Cerebrovascular Responses: modeling the human cortical vasculature to understand brain function in health and disease – dr. N. Petridou, University Medical Center Utrecht (UMCU)