De Nederlandse Zorgautoriteit, NZa hoeft gegevens over de zorgkosten per zorgaanbieder niet openbaar te maken.
Dat staat in een uitspraak van de rechtbank Amsterdam naar aanleiding van een verzoek van de Open State Foundation om de zorgkosten per individuele zorgaanbieder openbaar te maken. De rechtbank geeft aan dat deze data bedrijfsgevoelige informatie over de omzet en het aantal patiënten van een zorgaanbieder betreft.
De Open State Foundation heeft een verzoek ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), om informatie over de aantallen en de prijs van DBC-zorgproducten per zorgaanbieder openbaar te maken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wees dit verzoek af. De rechter geeft de NZa hierin gelijk.
De NZa vindt dat patiënten duidelijke informatie horen te krijgen over de kosten die zij moeten betalen voor de zorg die geleverd is. Het openbaar maken van data helpt daarbij. Bedrijfsvertrouwelijke informatie maakt de NZa terecht niet openbaar, aldus de rechtbank.
Ook na deze uitspraak blijft de NZa continu zoeken naar manieren om burgers meer duidelijkheid te geven over de kosten van hun zorg. Wat willen patiënten weten? We vinden dat patiënten in ieder geval recht hebben op een indicatie van de kosten van een behandeling. Verzekeraars en zorgaanbieders moeten je op navraag kunnen zeggen: wat kost mijn behandeling ongeveer en wat betekent dit voor mijn eigen risico? Om meer inzicht te geven heeft de NZa een website opendisdata.nl, waarmee patiënten een indicatie krijgen van de gemiddelde prijs van een behandeling. Zo blijven we kijken naar manieren om de kosten van de zorg transparanter te maken.
De uitspraak kunt u vinden op ‘uitspraken rechtspraak’.
Bron: NZa