Bij de behandeling van kanker wordt steeds meer gebruik gemaakt van combinatietherapie. Het is de kunst de beste combinatie van medicijnen te vinden voor verschillende soorten kanker.
Maar er zijn veel medicijnen beschikbaar in verschillende doses en dit geeft vele duizenden mogelijke combinaties. Een algoritme uit de luchtvaarttechniek blijkt nu ook bruikbaar voor kankeronderzoek. Hierover hebben dr. Patrycja Nowak-Sliwinska en dr. Andrea Weiss in het team van prof. dr. Arjan Griffioen van VUmc recent een artikel gepubliceerd in het Nature tijdschrift Scientific Reports.
Professor Arjan Griffioen: “Bepaalde geneesmiddelen remmen bloedvaten die zorgen dat tumoren groeien. De vraag is welke combinatie van medicijnen het beste werkt en in welke dosis. Daar doe ik onderzoek naar. We berekenen de ideale geneesmiddelcombinaties met computers. Ik las een tijd geleden een artikel van een professor van de afdeling Aerospace en Aviation van de Universiteit van California in Los Angeles (UCLA). Hij had een algoritme ontwikkeld om optimale combinaties te vinden binnen extreem grote zoekgebieden. Nu hebben we zijn algoritmen omgewerkt tot een programma dat we gebruiken bij kankeronderzoek. Doel is uiteindelijk te komen tot optimale ‘personalized medicine’-strategieën die werken.”
Voor het vervolg van deze studie hebben de onderzoekers een subsidie ontvangen vanuit het KWF. Het zal naar verwachting nog enkele jaren duren voor de ‘medicijnencocktails’ die remmend werken op de vorming van bloedvaten van de tumor, op de markt zijn.
Artikel is te lezen in pdf.
Bron VUmc.