Er is voldoende informatie beschikbaar voor mensen die een zorginstelling zoeken voor langdurige zorg met verblijf, bijvoorbeeld een verzorgings- of verpleeghuis.
Het zorgkantoor in de regio beschikt over veel informatie, die is meestal goed beschikbaar via de website. De NZa ziet nog wel een aantal verbeterpunten voor de informatievoorziening in de langdurige zorg.
Zorgkantoren zouden de informatie actiever onder de aandacht kunnen brengen bij de  burgers in hun regio. Daarnaast kunnen zij cliënten en hun familie actiever ondersteunen bij hun zoektocht naar een geschikte zorgaanbieder. De websites van de zorgkantoren bevatten veel keuze-informatie, maar de kwaliteit ervan is achteruitgegaan het laatste jaar. Zo werken bijvoorbeeld de zoekfunctie of bepaalde linkjes in de teksten niet altijd goed. De NZa blijft regelmatig checken of de kwaliteit van deze informatie verbetert.
De zorgkantoren zouden zichzelf als organisatie tot slot ook beter moeten profileren, vindt de NZa. Veel cliënten komen pas voor het eerst in contact met een zorgkantoor nadat zij al een keuze hebben gemaakt voor een bepaalde zorgaanbieder. Daardoor kunnen ze geen gebruik meer maken van de begeleiding door het zorgkantoor.