In januari 2016 start de afdeling interne geneeskunde, sectie ouderengeneeskunde VUmc onder leiding van prof. Andrea Maier met de PANINI-studie (Physical Activity and Nutririon INfluences In ageing).
Hiervoor is door de Europese Commissie in kader van Horizon 2020 een budget beschikbaar gesteld van 2.873.941 Euro met 8 Europese partners waarvan 510.000 Euro voor onderzoek van VUmc.
Ondanks de bekende impact van leefstijlfactoren op gezond ouder worden en ziekte, is er een verrassend tekort aan innovatieve multidisciplinaire trainingen en onderzoek naar de invloed van fysieke activiteit en voeding op leeftijdsgerelateerde veranderingen van genetisch tot sociaal niveau.
PANINI gaat dit tekort opvullen middels de vorming van een Europees Trainings Netwerk van academische centra in combinatie met belanghebbende bedrijven in de voedingsindustrie. De belangrijkste doelen van PANINI zijn onder andere het integreren van de expertise van fundamenteel biomedisch en technologisch onderzoek in de toegepaste klinische praktijk, standaardiseren van metingen zodat een gedeelde dataset opgezet kan worden en aanbieden van multidisciplinaire trainingen zodat het midden- en kleinbedrijf in aanraking komt met de gezondheidszorg en het wetenschappelijk onderzoek. Op  basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een beleidsdocument opgesteld  met daarin aanbevelingen om gezond ouder worden te bevorderen.
Andrea Maier en Natasja van Schoor hebben samen met MOVE-onderzoekers Mirjam Pijnappels en Jaap van Dieën subsidie ontvangen voor het project PreventIT. PreventIT krijgt totaal 4 miljoen Euro van de EU waarvan 700.000 Euro voor de afdeling interne geneeskunde, sectie ouderengeneeskunde VUmc en MOVE. Het doel van PreventIT is om risico’s voor mobiliteitsproblemen bij ouderen in een vroeg stadium te kunnen herkennen tegelijkertijd gedragsverandering bij ouderen te bewerkstelligen door gebruik van smartphones en smartwatches.