Op 23 november aanstaande start het onderzoek ‘Hoe denken artsen over hun eigen levenseinde’.
Dit wordt  in opdracht van de KNMG-stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase uitgezet onder deelnemers van het KNMG Artsenpanel. De uitkomsten van dit onderzoek worden gepresenteerd op het congres ‘Niet alles wat kan, hoeft’ op 19 februari 2016. Artsen die aan het onderzoek willen deelnemen kunnen zich voor 20 november aanmelden via  knmg.nl/artsenpanel