Op donderdag 3 maart presenteert Sebastiaan Peek, docent en onderzoeker bij Fontys Paramedische Hogeschool en Tilburg University in de Cacaofabriek in Helmond tijdens een kennismiddag de resultaten van zijn promotieonderzoek naar de acceptatie van technologie door zelfstandig wonende ouderen.

Uit eerder onderzoek is bekend dat ouderen steeds vaker thuis blijven wonen. Op dit moment woont 95 procent van de 65-plussers thuis, dat zijn bijna 2,8 miljoen mensen. De meeste ouderen willen graag thuis wonen, maar thuis wonen is tegenwoordig ook een kwestie van moeten. Als gevolg van het beleid van de regering daalt het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis. Zelfstandig wonen is niet altijd even makkelijk voor ouderen. Een derde van de 65-plussers ervaart beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen (zoals douchen, maaltijden bereiden, traplopen). Bij 75-plussers heeft de helft deze problemen.

Technologie
Nieuwe technologie kan het leven van deze ouderen een stuk aangenamer maken, maar technologie kan ook ingewikkeld zijn, en zorgen voor ongemak. Tegenwoordig wordt er veel verwacht van technologie als hulpmiddel om ouderen te helpen bij het zelfstandig wonen. Maar wat zorgt er nu voor dat een ouder iemand technologie in huis neemt of krijgt? En wat zorgt ervoor dat hij of zij technologie wil en kan gebruiken?
Om die vraag te beantwoorden werd tussen 2012 en 2015 een groep van 50 zelfstandig wonende 70-plussers bezocht, bevraagd en gevolgd in hun technologiegebruik. Het resultaat van het onderzoek geeft een compleet beeld van welke factoren en wie er van invloed zijn op het technologiegebruik door thuiswonende ouderen.

De resultaten van het onderzoek zijn daarnaast doorvertaald naar onderwijsmaterialen voor zowel zorg/welzijn- als techniekgeoriënteerde opleidingen op MBO- en HBO-niveau en voor bij- en nascholing van professionals. Daarnaast is een prototype ontwikkeld voor een gespreksleidraad ‘Technologie Thuis’ die ouderen zelf, maar ook familie/mantelzorgers en hulpverleners kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in eventuele weerstanden tegen het gebruik van technologie en de mogelijke oplossingen daarvoor.

Het promotieonderzoek van Sebastiaan Peek is uitgevoerd binnen het Fontys lectoraat  Health, Innovations & Technology, in opdracht van het consortium  ‘Langer thuis, wat haal je in huis’. Dit consortium bestaat naast Fontys Paramedische Hogeschool en Tranzo/Tilburg University uit: Savant Zorg, Seniorenraad Helmond, Fontys Hogeschool ICT, gemeente Helmond, ROC ter Aa, Summa Zorg, Summa Techniek, Summa Welzijn, LEVgroep, Zorgboog, OTIB, Vertizon en Simpact.


Programma van de kennismiddag:

13u00               Ontvangst met een broodje en een drankje

14u00               Welkom en introductie – dr. Eveline Wouters, lector aan de Fontys Paramedische Hogeschool

14u20               Het onderzoek en de resultaten – drs. Sebastiaan Peek, hoofdonderzoeker en promovendus

15u00               Pauze

15u10               Technologieacceptatie in de praktijk

een aantal sprekende voorbeeldsituaties van het spanningsveld tussen technologie en ouderen – tevens lancering van de film ‘Langer thuis, wat haalt Karel in huis’.

15u40               Inzoomen op relevante thema’s

interviews over technologiegebruik met verschillende typen ouderen

16u30               Technologie-innovaties door en voor ouderen: hoe passen we kennis over technologieacceptatie toe?

Pitch van start-up: FamilyFrame (Chris  – Winnaar Slimmer Leven Challenge 2015) Pitch van ervaren technologie-ontwikkelaar: Gociety (Frank Verbeek)

17u15               Afronding – Eveline Wouters

17u30               Netwerkborrel

 

Van 15.00 uur-17.00 uur vindt er tegelijkertijd een Masterclass voor trainers, docenten en onderwijsontwikkelaars plaats om kennis te krijgen van het ontwikkelde les materiaal en dit effectief in te zetten als bijscholing of toe te voegen aan het onderwijsprogramma.

Waar en wanneer:

Donderdag 3 maart,  Cacaokade 1, 5705 LA Helmond
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Nieboer (tel: 08850 73444, mail: k.nieboer@fontys.nl) of Erwin Hoeks (tel: 08850 89326, mail:  e.hoeks@fontys.nl