Ouderen willen comfortabel en veilig wonen, en bij voorkeur in eigen huis. De nieuwe website ‘Langerthuisineigenhuis.com’ biedt voor deze doelgroep praktische oplossingen. De website is, op initiatief van de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus) en de Architectenwinkel, het resultaat van een intensieve samenwerking met bewoners en architecten, stedenbouwkundigen en zorgspecialisten. De website is mogelijk gemaakt door Platform 31, de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant en Wonen met Gemak.

Behoefte onder ouderen: blijvend comfort en veiligheid bij grotere hulpvraag
De samenleving vergrijst en de zorg staat onder druk. We zullen steeds langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Het goede nieuws is dat de meeste ouderen dat ook willen. Dit vraagt om aanpassingen aan de woning: hoe komen we nog boven als we slecht ter been zijn? Hoe kom je überhaupt de deur in of uit als je in een rolstoel zit? Kun je wel met je rollator de badkamer in?

De website biedt technologische oplossingen voor het aanpassen van de woningen, hun entrees en de woonomgeving waarmee het leven voor ouderen er aanzienlijk makkelijker en veiliger op wordt.

Oplossingen handig op een rij
Op deze site zijn de uitkomsten te vinden. Ze zijn bedoeld om bewoners te verleiden en hen te inspireren om met hun huis en woonomgeving aan de slag te gaan. Maar initiatiefnemers willen ook gemeentes, wijkraden, zorgvoorzieners, ouderenbonden, woningcorporaties of ondernemers in de wijk op ideeën brengen om samen met bewoners verbeteringen aan te brengen voor de toekomst.

Aanpak: cocreatie met gebruikers
Acht teams bestaande uit architecten, stedenbouwkundigen en zorgspecialisten hebben de zes meest gangbare naoorlogse woningtypen in Nederland kritisch onder de loep genomen. De oudste zijn de rijtjeshuizen en de portieketageflats uit de jaren vijftig. Daarna komen de rijtjeshuizen, de twee-onder-één-kapwoningen, de hoogbouwflats en de patiobungalows uit de jaren zeventig.

Daarbij werd de onderzoekers nadrukkelijk gevraagd een ‘zorgelijke blik’ te vermijden. Een huis moet niet veranderd worden in een soort verzorgingshuis, maar in een comfortabele, veilige en makkelijke woning die voor alle leeftijden aantrekkelijk is en waar woonplezier voorop staat.

De bewoners zijn intensief bij het project betrokken als sparringpartners. Zij weten als ervaringsdeskundige immers het beste wat er mist en wat dus beter kan in hun dagelijkse leefomgeving. Het streven was het ontwikkelen van oplossingen die vooral door de bewoners omarmd zullen worden. De teams gebruikten de bewonersgesprekken dan ook als basis voor hun ontwerpen.

Partners
Het onderzoek ‘Langer thuis in eigen huis’ is geïnitieerd door de praktijklab van de BNA, BNA Onderzoek en de architectenwinkel Breda, en inhoudelijk en financieel ondersteund door de Provincie Noord-BrabantPlatform 31, de gemeente Breda en Wonen met gemak.