Het Zorginstituut en Nictiz zetten samen de schouders onder betere informatievoorziening in de zorg en ondersteuning. Beide zijn nu al op dit onderwerp actief, maar dan op verschillende terreinen. De organisaties gaan onder meer samen optrekken bij de ontwikkeling en het beheer van informatiestandaarden. Zo kunnen zij het zorgveld beter helpen op het gebied van standaardisatie.

Informatiestandaarden beschrijven welke gegevens bij een zorgproces eenduidig moeten worden vastgelegd en overgedragen, en hoe dat precies in zijn werk gaat. Bij het leveren van zorg, en zeker complexere zorg, zijn meestal verschillende zorgaanbieders betrokken. Om goed samen te werken moeten zij juiste, eenduidige informatie beschikbaar hebben en kunnen uitwisselen. Dat vraagt om standaardisatie van gegevens.

Minder registratielast
Door gebruik van standaarden wordt de zorg verbeterd en wordt de juiste zorg en ondersteuning geboden. Bovendien neemt de registratielast af voor zowel zorgaanbieders als ondersteuners. Informatiestandaarden voor de zorg en ondersteuning worden in overleg met het werkveld opgesteld.

Overzicht standaarden
Het Zorginstituut en Nictiz gaan bestaande standaarden in de domeinen cure, care en ondersteuning verder op elkaar afstemmen. Zowel qua aanpak, proces als terminologie. Er komt een overzicht van de standaarden die het Zorginstituut en Nictiz ontwikkelen en beheren, met per informatiestandaard inzicht in het doel en de gebruikers ervan.

Gestandaardiseerde uitwisseling gegevens
“Door gebruik te maken van elkaars expertise, werken we toe naar nog meer gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens in het zorgveld. Dat is winst voor iedereen,” aldus Sjaak Wijma, lid Raad van Bestuur van het Zorginstituut. “Door eenheid in de gebruikte taal en begrippen te creëren kunnen de modellen en standaarden van het Zorginstituut en Nictiz breder toegepast worden en waar mogelijk nog beter op elkaar aansluiten. Hiermee bieden we meer duidelijkheid naar het zorgveld en kunnen we het zorgveld beter helpen op het gebied van standaardisatie,” zegt Lies van Gennip, directeur Nictiz.

Over Nictiz en Zorginstituut Nederland
Nictiz en het Zorginstituut zijn kenniscentra die zich positioneren als netwerkorganisaties. Beide worden gefinancierd door VWS, maar Nictiz functioneert als onafhankelijke stichting en het Zorginstituut als een uitvoeringsorganisatie, een zelfstandig bestuursorgaan met doorzettingsmacht. Nictiz is afhankelijk van samenwerking met veldpartijen voor de realisatie van projecten, waardoor het karakter vrijwillig, maar niet vrijblijvend is. Het Zorginstituut kan afdwingen, maar gebruikt liever een gezamenlijke aanpak met consensus als middel.

Beide partijen organiseren zorgbrede platforms met als aandachtsgebieden informatievoorziening, innovatie en eHealth. Nictiz richt zich voornamelijk op de cure. Het Zorginstituut richt zich op cure, care en ondersteuning.

Bron: Nictiz en Zorginstituut Nederland