Onlangs is oogarts M. (Mari) Elshout, werkzaam in het St. Anna Ziekenhuis, gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht. Elshout deed onderzoek naar de balans tussen de kosten en de effectiviteit van behandelingen bij ‘natte macula-degeneratie’. Het onderzoek leidde tot een uitspraak over een kosteneffectief medicijn. Tevens beschrijft hij in zijn proefschrift methoden die collega-oogartsen helpen bij de diagnose en het opstellen van een behandelplan en levert hij een onderbouwing van de huidige landelijke behandelrichtlijn. 

De macula (‘gele vlek’) is een klein gebied in het midden van het netvlies, achterin het oog. Dankzij de macula kunnen wij details en kleuren zien. Zodoende kunnen we lezen, autorijden, gezichten herkennen etc. Ongeveer 10% van de bevolking krijgt te maken met zogenoemde ‘natte macula-degeneratie’. Deze wordt veroorzaakt door de groei van nieuwe, abnormale bloedvaatjes in de macula. De bloedvaatjes zijn van slechte kwaliteit en lekken makkelijk bloed en vocht. Hierdoor ontstaan midden in het gezichtsveld vlekken, raakt het beeld vervormd en kunnen patiënten minder scherp zien. De aandoening heeft grote impact op het leven van patiënten.

Aandacht voor kwaliteit van leven

Natte macula-degeneratie is gelukkig behandelbaar, onder andere door medicijn-injecties in het oog. Behandelingen zijn kostbaar: er zijn veel behandelingen per patiënt nodig en er zijn veel patiënten te behandelen. Om met de huidige budgetten iedereen zo goed mogelijk te kunnen behandelen, heeft Mari Elshout in zijn onderzoek de kosteneffectiviteit van de verschillende behandelingen bepaald. In zijn onderzoek paste hij de principes van Value Based Healthcare toe. Bij het bepalen van de kosteneffectiviteit voor de patiënt keek hij dus niet alleen naar de balans tussen het medische resultaat en de kosten, maar nadrukkelijk ook naar de toename in kwaliteit van leven. Met andere woorden, de waarde van de behandeling voor de patiënt.

Resultaten leiden tot behandeladviezen

Op basis van de gevonden resultaten doet Elshout aanbevelingen over het medicijn van ‘eerste keus’, frequentie van het toedienen van bepaalde medicijnen en de (eventuele) volgorde waarin verschillende medicijnen gedurende de behandeling zouden moeten worden ingezet. Hij ontwikkelde methoden voor oogartsen die helpen bij het bepalen of een behandeling effectief is geweest en of verdere behandeling zinnig is voor verbetering van de kwaliteit van leven. Op die manier kan per patiënt de behandelstrategie nader worden verfijnd. Tot slot bespreekt hij in zijn proefschrift verbeterpunten voor het stellen van de diagnose en behandeling. Deze zijn gebaseerd op analyses van behandelresultaten uit de praktijk.

Kijk voor meer informatie over oogarts Mari Elshout op www.st-anna.nl/specialisten-en-professionals/mari-elshout .