Op dinsdag 13 oktober 2015 is het beroepsregister voor cliëntondersteuners officieel geopend.
Dat betekent dat deze beroepsgroep zich vanaf nu kan registreren bij Registerplein en zijn kwaliteit en deskundigheid kan aantonen. Het nieuwe register is ingericht door de beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) en Registerplein.
Eigen register voor erkend beroep
Met een beroepsregistratie bewijzen cliëntondersteuners hun expertise en laten ze zien dat ze blijven bijleren. De borging van kwaliteit en deskundigheid is van belang omdat cliëntondersteuners met kwetsbare cliënten werken. Daarom hebben zij sinds 13 oktober een eigen beroepsregister bij Registerplein. Een cliëntondersteuner is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan mensen met een beperking. Het is een erkend beroep. Elk lid moet de beroepscode onderschrijven en naleven. Deze beroepscode beschrijft hoe cliëntondersteuners op professionele en integere wijze als cliëntondersteuner werken.
Registerplein biedt cliëntondersteuners een registratie voor iedere carrièrefase. Beginnende cliëntondersteuners met de juiste opleiding en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) komen in aanmerking voor de Registratie Basis. En voor ervaren cliëntondersteuners – met de juiste opleiding, werkervaring, een VOG en voldoende scholing – is er de Registratie Plus. Professionals die tevens zijn ingeschreven in het register voor jeugdzorgwerkers bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), kunnen dispensatie krijgen als zij zich als cliëntondersteuner registreren.
‘De bouw van het register voor cliëntondersteuners is maatwerk. Zo krijgen leden van de BCMB een collectief arrangement en worden de kosten voor registratie tegen een zeer scherp tarief door de beroepsvereniging betaald. De professionals die in het wettelijke register voor jeugdzorgwerkers zijn ingeschreven krijgen dispensatie op bijvoorbeeld het aantal scholingsuren, omdat zij al voldoende scholing moeten volgen. Dat betekent dat deze professionals korting op het tarief krijgen. Op deze manier zijn we tegemoet gekomen aan de wensen van de BCMB, zonder dat de kwaliteitsborging in het geding komt’, aldus Milena Babovic, directeur Registerplein.
Ook het bestuur van de BCMB is blij met het nieuwe register. “Dit is de volgende stap in het professionaliseren van het vak cliëntondersteuner”.
Meer informatie
Meer informatie over het register cliëntondersteuners vindt u op www.registerplein.nl. Vragen voor Registerplein kunt u e-mailen naar info@registerplein.nl. Voor meer informatie over opleidingen en profilering van cliëntondersteuners gaat u naar www.bcmb.nl
Over Registerplein en de BCMB
Registerplein
Registerplein registreert al jaren professionals binnen het sociaal domein en is uitgegroeid tot hét onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Als BAMw is vijfentwintig jaar ervaring opgedaan met kwaliteitsregistratie. Sinds 1 januari 2015 werken we onder een nieuwe naam: Registerplein. Deze naam past bij de verbreding met nieuwe doelgroepen. Registerplein wil hét register zijn voor alle sociaal professionals.
BCMB
De Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) is opgericht om de belangen te behartigen van haar leden. De BCMB draagt op stimulerende wijze bij aan professionele en hoge kwaliteit cliëntondersteuners. Dit platform is toegankelijk voor alle (aankomende) cliëntondersteuners in Nederland die deskundig zijn in mensen met een beperking of de ambitie hebben om hier deskundig in te worden.