De openbaarmaking van CZ van de tariefafspraken met de ziekenhuizen is een goede stap voorwaarts. De NZa vindt het belangrijk dat verzekerden nu inzicht hebben in de kosten van ziekenhuisbehandelingen.

De NZa hoopt dat deze stap een versnelling betekent in het beschikbaar stellen van informatie over kwaliteit en kosten van zorg; en dat andere zorgverzekeraars het voorbeeld van CZ volgen.

Toezicht op transparantie zorgverzekeraars
Naarmate mensen meer betalen voor het eigen risico wordt inzicht in de kosten van zorg steeds belangrijker. Daarom bekijkt de NZa de informatievoorziening van verzekeraars nauwkeurig. Zo onderzoeken we de (telefonische) informatieverstrekking en nemen we contact op met individuele zorgverzekeraars als mensen zich bij ons melden met vragen of klachten. Dit najaar bekijkt de NZa of de websites van verzekeraars helder zijn. Waar mogelijk werken NZa en verzekeraars samen om de verzekerden zo goed mogelijk te informeren.

René Jansen, lid van de Raad van Bestuur van de NZa: “Een volgende stap is dat ook andere zorgverzekeraars aan de slag gaan met het inzichtelijk maken van de kosten van ziekenhuisbehandelingen. En uiteindelijk zouden verzekeraars ook meer informatie moeten gaan geven over de kwaliteit van de zorg; patiënten willen graag weten waar je het beste terecht kunt voor een bepaalde behandeling. Dat betekent dat verzekeraars bij de inkoop ook afspraken gaan maken over de kwaliteit van zorg.”

Bron: NZa