Recent presenteerde Urgenda met ondersteuning van 300 zorglocaties, maatregel 4 van het CO₂-reductieplan met als doel 25% CO₂-reductie in 2020. Deze maatregel behelst de opschaling van de ‘Energiestrijd Zorghuizen’. De Energiestrijd is een beproefd concept waarbij tijdens de wintermaanden 10 – 15% besparing wordt gerealiseerd. Bij opschaling naar alle 1900 zorghuizen in Nederland kan er een blijvende besparing van 0,2 Mton CO₂ per jaar gerealiseerd worden.

De Energiestrijd is een makkelijke en heel betaalbare manier geweest de afgelopen jaren om bij meer dan 70 zorghuizen zonder voorinvestering het energieverbruik terug te brengen. Gedragsverandering en zeer simpele maatregelen leiden al tot 10 à 15% energiebesparing. Het strijden tegen andere zorghuizen is een mooie manier om meer energie-bewustzijn te creëren en het initieert creatieve oplossingen en gezamenlijke actie. De toegenomen activiteiten en de wil om te winnen, leiden tot saamhorigheid en gedragsverandering bij medewerkers, bewoners en management/directie.

“Invulling geven aan de noodzakelijke CO₂-reductie kan op verschillende manieren. Naast inzetten op duurzame energie uit zon en wind, kan er op korte termijn ook veel energie bespaard worden door het net iets creatiever aan te pakken”, aldus Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. “De zorghuizen verdienen hiermee jaarlijks duizenden euro’s, die ze kunnen gebruiken voor de zorg of voor grotere uitgaven om te verduurzamen”.
Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid. Urgenda wil Nederland sneller duurzaam maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. Dat doet Urgenda onder meer aan de hand van het rapport ‘Nederland op 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt!’ met concrete vernieuwende projecten.