Het Martini Ziekenhuis zet per 1 november een organisatiewijziging in gang.
De organisatiewijziging betreft een clustering van de bestaande RVE’s (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden) en een nieuwe ziekenhuisbrede werkwijze. De nieuwe clustering en werkwijze is met name gericht op betere samenwerking en afspraken tussen afdelingen en zorgverleners. De zes nieuwe clusters omvatten elk afdelingen die een soortgelijke bijdrage leveren aan het zorgtraject van de patiënt. Dit zorgt voor betere logistiek, waardoor de patiënt sneller geholpen wordt, tussentijds minder lang hoeft te wachten, minder aanspreekpunten heeft en meer eenduidigheid in werkwijze zal ervaren.
Er komen twee clusters Polikliniek, verdeeld in ‘snijdende’ en ‘beschouwende’ specialismen. Er is een cluster Specialistische Capaciteiten, dat hoogwaardige specialistische zorg omvat waar alle afdelingen gebruik van kunnen maken (onder meer SEH, OK, IC). Het cluster Medisch Ondersteunend betreft afdelingen als Radiologie, Farmacie en Pathologie. In het cluster Kliniek zijn alle verpleegafdelingen ondergebracht. Het cluster Multidisciplinaire Eenheden & Expertisecentra omvat de complexe zorgpaden (zoals prostaatkanker, longkanker, darmkanker en borstkanker) en de afdelingen die een bovenregionale expertisefunctie hebben zoals het Brandwondencentrum, het Martini Allergiecentrum voor Kinderen en het Slaapcentrum.
‘Een organisatiewijziging implementeer je niet over één nacht ijs’, zegt Hans Feenstra, voorzitter Raad van Bestuur. ‘Daarom hebben we dit zorgvuldig samen met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de organisatie voorbereid en besproken met de OR, Cliëntenraad en Raad van Toezicht. Elk cluster krijgt een clustermanager, die niet alleen verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, maar ook de opdracht krijgt om als kwartiermaker de nieuwe procesgerichte organisatie concreet handen en voeten te geven. Deze clustering heeft niet alleen voor de patiënt voordelen. Voor de zorgverleners levert deze slimmere organisatie van werk meer overzicht en regie op, waardoor ze minder ‘hollen of stilstaan’ momenten hebben en dus minder werkdruk ervaren. Zo hebben ze meer ruimte zich te richten op de kwaliteit van zorg.’
Lees het achtergrondartikel over de toekomst van het Martini Ziekenhuis.