De resultaten van het grootste jaarlijkse onderzoek in de ouderen- en thuiszorg zijn gepresenteerd: de Benchmark in de Zorg 2015.
Daaruit blijkt dat de eerste duidelijke effecten te zien zijn van de grote hervormingen die dit jaar in de langdurige zorg zijn ingevoerd. De financiële positie van zorgorganisatie is nu nog niet verzwakt, maar is niet toekomstbestendig. Het onderzoek laat ook positieve effecten van de veranderingen zien: de sterke en goede samenwerking tussen cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals. En het feit dat onze professionals erin zijn geslaagd om ondanks alle hectiek en druk goed werk te leveren. Cliënten geven de zorgverlening nog steeds een hoge waardering.
De Benchmark in de Zorg is een jaarlijks onderzoek dat PwC in opdracht van ActiZ uitvoert. 80% van alle ActiZ-leden neemt deel aan de Benchmark. Dit jaar namen zo’n 100 zorgorganisaties deel. 15.000 cliënten gaven hun oordeel middels het cliëntentevredenheidsonderzoek en de NPS (Net Promotor Score). En ruim 25.000 medewerkers deden mee aan de Werkgevers NPS en het medewerkers-tevredenheidsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek geven dan ook een goed beeld van de huidige ouderen- en thuiszorg in Nederland.
Groot verandervermogen en lastendruk De hervormingen in de ouderen- en thuiszorg vragen veel van zorgorganisaties; ook financieel. Zo hebben zorgorganisaties duizenden medewerkers moeten ontslaan en stellen zij broodnodige investeringen op het gebied van vastgoed, opleidingen en moderne technologie uit omdat hun rendement dat niet toe laat. Een deel van de zorgorganisaties maakt zich dan ook (terecht) zorgen over de continuïteit van hun dienstverlening en daarmee van hun organisatie. Door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, vaak samen met andere partijen, laten ze zien dat ze in willen spelen op de uitdagingen van deze tijd en dat hun verandervermogen ondanks de transitie groot is. Uit de resultaten van de Benchmark blijkt dat cliënten dat waarderen. Op de vraag: zou u de zorgorganisatie aanbevelen aan familie of vrienden? geeft 42% van alle cliënten aan dat zeker te doen.
Aad Koster, directeur van ActiZ: “Veel zorgorganisaties moeten sinds dit jaar met tientallen inkopers (gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren) contracten afsluiten, waar dat er vroeger een handje vol was. En al die inkopende organisaties stellen weer andere eisen. Dat maakt de druk op inkoop, registratie en verantwoording heel groot. Wij willen dat het geld niet naar boekhouders en juristen gaat, maar naar de zorg. Het is belangrijk dat we daar oplossingen voor vinden, want uit het onderzoek blijkt dat cliënten en mantelzorgers vinden dat zij door alle hervormingen onvoldoende aandacht krijgen. Medewerkers ervaren meer werkdruk en hebben minder vertrouwen in de toekomst en het ziekteverzuim in onze branche is gestegen.”
Aad Koster: “Naar aanleiding van de resultaten van deze Benchmark willen we met cliënten, medewerkers en bestuurders vanuit onze branche en stakeholders een maatschappelijk debat aanjagen over de toekomst van de ouderenzorg in Nederland. Wat mogen en kunnen we van de zorg verwachten? Wie is verantwoordelijk? Hoeveel geld hebben we er voor over? Want deze veranderopdracht gaat over meer dan zorg alleen. Die gaat ook over vraagstukken als: wie kan je vanuit je sociale netwerk helpen? En wat als iemand dan ver weg woont? Hoe moet dat dan met zijn of haar werk? Die vraagstukken moeten we met z’n allen bespreken én aanpakken. Zodat we ook in de toekomst tevreden zijn over de ouderenzorg in Nederland.”