Het Catharina Ziekenhuis heeft uit handen van Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO, het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontvangen.
Het keurmerk, een initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden PCOB, NOOM, NVOG en Unie KBO, toont aan dat de zorg in het ziekenhuis is afgestemd op de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen.
Geriater Judith Wilmer, als vaste dokter betrokken bij de tv-serie Krasse Knarren van Omroep Max, is trots op het keurmerk. “Een verblijf in het ziekenhuis is voor ouderen vaak extra belastend. Zij zijn vanwege hun leeftijd kwetsbaarder dan andere patiënten en lopen meer risico op complicaties als gevolg van de opname. Dit keurmerk laat zien dat wij in het Catharina Ziekenhuis, maar ook na de opname thuis of in een verpleeghuis, de zorg afstemmen op de behoefte van de individuele oudere patiënt. We scoren op bijna alle onderdelen zeer goed.”