In de berichtgeving rond de productie van medicinale heroïne blijft onderbelicht dat het Slotervaartziekenhuis sinds 2013 een andere eigenaar kent.
De MC Groep heeft Slotervaartziekenhuis in december 2013 overgenomen. Dit heeft geleid tot een aantal veranderingen die relevant zijn voor dit dossier.
Zo is vanaf dat moment het NKI AvL voor 51% eigenaar van Di-AcetylM en maakt de heer Beijnen sinds februari 2014 geen deel meer uit van de directie van het Slotervaartziekenhuis.
Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van VWS. VWS heeft in 2015 een Europese aanbesteding gedaan. Er kwam 1 partij naar voren die het product en proces kon bieden: Di-AcetylM B.V. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de prijs. De huidige marges bedragen rond de 10% voor belasting en mogen worden aangewend voor wetenschappelijk onderzoek.
Jaarrekeningen
Ook is vanaf jaarrekening 2013 er voor gekozen om de activiteit onder DAM BV zichtbaar te maken in de jaarrekening. Daarvoor was DAM BV geconsolideerd in Slotervaart Participaties BV. Slotervaart Participaties BV was geconsolideerd in Slotervaartziekenhuis BV. Het is overigens geen verplichting om de consolidaties in Slotervaart Participaties BV vervolgens zichtbaar te laten worden in Slotervaartziekenhuis BV. Dat gekozen is voor de benaming DAM BV heeft alles te maken met de gesanctioneerde geheimhoudingsverklaring.
Volledige medewerking
Het Slotervaartziekenhuis, en haar eigenaar MC-groep, wil volledig meewerken aan verdere verduidelijking, en waar nodig verbetering, van de gemaakte keuzes. Zij spreekt daarbij wel de hoop uit dat deze discussie het bewezen belang van medicinale verstrekking aan verslaafden niet zal ondergraven.