De bijnier is een belangrijk hormoonproducerend orgaan, waarin net als in ieder ander orgaan kanker kan ontstaan.
Bijnierschorskanker kent gemiddeld een agressief beloop, de kans op genezing hangt sterk af van de mate waarin de kanker zich heeft verspreid en of de tumor volledig kan worden verwijderd. Medisch wetenschappelijk onderzoek door UM-promovendus Thomas Kerkhofs in Maxima Medisch Centrum toont aan dat de overleving van patiënten met niet-uitgezaaid bijnierschorskanker (stadium I-III) langer is voor patiënten die zijn geopereerd in een gespecialiseerd ziekenhuis aangesloten bij het Bijnier Netwerk Nederland (BNN).
Kerkhofs promoveerde afgelopen donderdag op dit onderwerp aan de Universiteit Maastricht. Een mogelijke verklaring voor dit belangrijke verschil is een multidisciplinaire aanpak in alle stadia van de oncologische behandeling zoals die in BNN-ziekenhuizen gebruikelijk is, evenals nabehandeling met medicatie na een succesvolle operatie. Bijnierkanker treft gemiddeld zo’n 20 patienten per jaar, dit maakt het een relatief zeldzame vorm van kanker. Uit het onderzoek van Kerkhofs volgt dat het centreren van de behandeling van deze patiëntengroep in gespecialiseerde ziekenhuizen bijdraagt aan een langere levensverwachting.
Urine-onderzoek
Kerkhofs onderzocht verder een diagnostische test waarmee op basis van urine-onderzoek onderscheid kan worden gemaakt tussen een goedaardig en een kwaadaardig gezwel van de bijnier. Deze relatief goedkope en volledig ongevaarlijke urinetest is daarmee een veelbelovend diagnostisch instrument om kanker van de bijnierschors aan te tonen. Kerkhofs en promotor professor Harm Haak pleiten daarom voor het opnemen van een urine-onderzoek in het diagnostisch proces bij bijniertumoren.
Europees expertisecentrum bijnierschorskanker
De promotor, UM-hoogleraar en MMC-internist-endocrinoloog prof. dr. Harm Haak, heeft in nationaal en internationaal studieverband veel onderzoek gedaan op het gebied van bijnierschorskanker. In 2004 was hij medeoprichter van het Bijnier Netwerk Nederland, een samenwerkingsverband van endocrinologen, chirurgen, pathologen en oncologen uit alle academische centra en Maxima Medisch Centrum. Wetenschappelijke kennis en expertise worden hierdoor gebundeld en vergroot. MMC is het regiocentrum voor heel Zuidoost-Nederland en functioneert als tertiair verwijscentrum voor de andere centra.
Bron: MMC