Verzekeraars die in het kader van controles inzage willen in de medische dossiers van patiënten zouden hiervoor toestemming moeten vragen aan de patiënt.
Dat stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging in een reactie op de uitzending van NCRV – De Monitor. Patiëntenorganisaties, verzekeraars en de politiek vinden het voldoende als patiënten geïnformeerd worden. Voor de LHV is dit onvoldoende.
“Een patiënt moet er op kunnen vertrouwen dat wat hij vertelt aan zijn huisarts veilig is. Die vertrouwensband is de kern van het vak. Steeds vaker vragen verzekeraars, maar ook gemeenten of andere instanties huisartsen inzage in het (volledige) medische dossier. In veel gevallen wordt hiervoor de toestemming van de patiënt gevraagd. Voor verzekeraars zou dat ook moeten gelden”, stelt Paulus Lips, bestuurslid van de Landelijke Huisartsen Vereniging.
Belang controles niet ter discussie
Huisartsen snappen heel goed dat verzekeraars moeten controleren of zorg doelmatig en juist gedeclareerd is. Zijn er onduidelijkheden, dan moeten zorgverlener en zorgverzekeraar hier het gesprek over aangaan. Komen ze er niet uit, dan kan het zijn dat de zorgverzekeraar inzage wil in medische dossier. Dat recht hebben ze op dit moment, maar wat de LHV betreft kan dit niet zonder toestemming van de patiënt. Wij pleiten ervoor dat de medisch adviseur van de verzekeraar (die zelf ook een beroepsgeheim heeft) de patiënt om toestemming vraagt.
Op dit moment is het recht van verzekeraars op inzage in het medisch dossier in het kader van controles verankerd in de wet. Bovendien geef je als patiënt via de polisvoorwaarden van je zorgverzekeringen toestemming voor inzage in bepaalde gevallen. Patiënten tekenen hier veelal onbewust voor. Toch vindt de LHV dat zorgverleners en zorgverzekeraars hier samen nieuwe afspraken over moeten maken. Kiezen zorgverzekeraars niet zelf voor het vragen van toestemming, dan moet dit worden afgedwongen via de wet.
Bron: LHV