Op maandag 8 juli 2013 waren er duizenden mensen die met iSPEX de luchtkwaliteit in hun eigen omgeving hebben gemeten. Het project krijgt nu een Europees vervolg.

Met de metingen van alle deelnemers samen werd een fijnstofkaart van Nederland gemaakt. Hierop werden hoeveelheid, deeltjesgrootte en het soort schadelijke fijn stof in de lucht in kaart gebracht. iSPEX is een instrumentje voor op de smartphone (iPhone). Met behulp van een eenvoudige app kunnen mensen met iSPEX zelf de luchtvervuiling meten. Direct na iedere meting krijgen zij op hun smartphone een eerste indruk van de luchtvervuiling.
Gezondheid voorop
Mensen kunnen ziek worden door de lucht die zij inademen. Het Longfonds vindt het erg belangrijk dat er voldoende aandacht komt voor gezondheid in de discussie over luchtvervuiling. Daarom nam het Longfonds deel aan dit unieke project. Want gezonden longen zijn van levensbelang.
Gezonde lucht voor iedereen
Wat gebeurt er met ons lichaam als we fijnstof, ozon en roet inademen? Dat je ziek kunt worden door wat je inademt, dat beseft bijna niemand – behalve wie een longziekte heeft. Wat kan ik zelf doen om gezonde lucht in te ademen? Bestel gratis het boekje Gezonde lucht, wat kan ik doen?
Bron: Longfonds