Op 30 september a.s. worden de winnaars bekend gemaakt. De winnaar van de Impactprijs kan 25.000 euro tegemoet zien.

“De TikkieRing tovert een lach op het gezicht van kinderen en volwassenen”, is de titel van de projectbeschrijving die de Hartstichting heeft ingediend bij de organisatie van de Impactprijs. Met dit project vraagt de Hartstichting aandacht voor de 25.000 kinderen en jongeren met een hartafwijking in Nederland. Zij hebben hun hele leven te maken met behandelingen en medicatie.
Tikkie bij elke behandeling
De in 2014 gelanceerde TikkieRing is bedoeld voor kinderen van 0 – 18 jaar met een hartafwijking. Om hen te helpen hun ziekte, zware operaties en de vele behandelingen een plaats te geven en te verwerken, ontvangen zij bij deelnemende kinderhartcentra na een behandeling of onderzoek een Tikkie.
Er is een Tikkie voor een hartoperatie (een hartje met een pleister), reanimatie (een bliksemschicht), prikken (het prikkenbeest), infuus (een pootafdruk) en nog 30 anderen. Kinderen worden met de Tikkies beloond voor hun moed, kracht en doorzettingsvermogen. Daarnaast helpen de Tikkies ouders om makkelijker met hun kind te praten over zijn of haar ervaringen.
Alle kinderen bereiken
De TikkieRing is ontwikkeld samen met kinderen, ouders en zorgverleners. De Hartstichting wil uiteindelijk alle kinderen bereiken die opgenomen worden in een van de zes kinderhartcentra in Nederland.
Lees meer informatie over de Tikkiering
De Transparant Prijs en Impactprijs 2015
De Transparant Prijs wordt dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt en is een initiatief van PwC ondersteund door de Nationale Postcode Loterij. Binnen De Transparant Prijs is dit jaar een nieuwe categorie – de Impactprijs – ingevoerd naast de reeds bestaande prijs voor het beste jaarverslag van een klein en groot goed doel. Goede doelen mochten afgelopen maanden bijzondere projecten met maatschappelijk resultaat én gefinancierd met geld van donateurs indienen. In totaal stelt de Nationale Postcode Loterij 100.000 euro beschikbaar voor de winnaars.
Bron: Hartstichting