Thuishemodialyse wordt in Nederland minder vaak toegepast dan mogelijk en wenselijk is. Dat is de belangrijkste conclusie van het promotieonderzoek van Tom Cornelis, nefroloog van het Maastricht UMC+. Door meer thuis te dialyseren, is er winst te halen in levenskwaliteit en het hoeft niet duurder te zijn dan dialyseren in de kliniek. De groep patiënten die in aanmerking komt voor thuishemodialyse is aanmerkelijk groter dan tot nu aangenomen wordt.
De meeste patiënten met vergevorderd nierfalen ondergaan drie keer per week hemodialyse in het ziekenhuis. Maar hemodialyse, in de volksmond vaak dialyse genoemd, kan ook thuis plaatsvinden. In de thuissituatie kan intensiever maar ook gelijkmatiger gedialyseerd worden dan in de kliniek. Dat heeft belangrijke voordelen voor de  levenskwaliteit.
Kwaliteit van leven
“Thuisdialyse verbetert de kwaliteit van leven omdat het de patiënt meer autonomie geeft, en het geeft geen tijdverlies door bijvoorbeeld transport naar de dialysekliniek of wachttijden”, legt Cornelis uit. Indien de dialyse thuis ook vaker en/of langer (met name ’s nachts) wordt toegepast (intensieve thuisdialyse), zal dit resulteren in een betere bloeddrukregulatie en een betere verwijdering van de afvalstoffen uit het bloed. Hierdoor hoeven patiënten minder pillen te slikken en blijft de conditie van het hart- en vaatstelsel beter waardoor patiënten met vergevorderd nierfalen langer leven. Uit een economische analyse blijkt bovendien dat (intensieve) thuisdialyse kosteneffectiever is dan dialyse in de kliniek, drie keer per week, vier uur per keer.
Grotere groep
Nu wordt thuisdialyse vaak nog als hoogdrempelig ervaren en blijven mensen in de kliniek behandeld worden. Cornelissen wil die drempel verlagen: “Ook oudere patiënten of dialysepatiënten met medisch hoog-complexe zorg, zoals zwangeren of  diabetespatiënten, blijken in staat om thuisdialyse uit te voeren. Thuisdialyse in Nederland kan dus veel vaker toegepast worden dan we nu doen en gezien de positieve effecten is uitbreiding van deze vorm zeker iets om na te streven.”
Tom Cornelis promoveerde op 10 juni j.l. op het proefschrift met als titel ‘Intensive and Home Hemodialysis. Acute Effects and Long-Term Outcomes’.