De vakgroep cardiologen van het IJsselland Ziekenhuis wordt vernieuwd, laat het ziekenhuis weten op haar website. Dit naar aanleiding van de dood van twee jonge patiënten.
Het IJsselland Ziekenhuis is dit voorjaar geconfronteerd met een tweetal ernstige calamiteiten. Het betrof het overlijden van twee jonge patiënten die onder behandeling waren van de afdeling Cardiologie. Voor de families is dit zeer pijnlijk en een onbeschrijflijk groot verdriet. Wij hebben de families onze oprechte deelneming betuigd bij hun grote verlies.
Om de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid te waarborgen hebben wij het Erasmus MC in mei van dit jaar gevraagd om de verantwoordelijkheid voor de afdeling cardiologie van het IJsselland Ziekenhuis op zich te nemen. In de afgelopen periode is uitgebreid onderzoek gedaan, waarbij als belangrijkste conclusie naar voren kwam dat de afdeling het specialisme kindercardiologie beter moet betrekken. Onder toezicht van het Erasmus MC en in nauw overleg met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie zijn een aantal ingrijpende maatregelen doorgevoerd.
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Het IJsselland Ziekenhuis heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de afgelopen periode steeds geïnformeerd over de stand van zaken. De Inspectie heeft vastgesteld dat zij de genomen maatregelen als afdoende beschouwt.
Nieuwe cardiologen
De vakgroep cardiologen van het IJsselland wordt vernieuwd. Wij hebben daarvoor de samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis gezocht. Binnenkort zullen dan ook twee ervaren cardiologen uit het Maasstad Ziekenhuis in het IJsselland Ziekenhuis werkzaam zijn.
Veiligheid
Wij zijn er van overtuigd dat met alle maatregelen die zijn genomen, de veiligheid en kwaliteit op de afdeling Cardiologie zijn gegarandeerd. De geleerde lessen zullen nadrukkelijk onderdeel worden van het onderwijsprogramma in het ziekenhuis en worden gedeeld met andere ziekenhuizen.
Wat betekent dit voor u als patiënt?
De kans is groot dat u bij uw volgende afspraak te maken krijgt met een cardioloog die u misschien nog niet eerder heeft ontmoet. De afdeling zorgt vanzelfsprekend voor een zorgvuldige overdracht van uw dossier en de juiste informatie aan deze cardioloog.
Daarnaast zijn de toegangstijden de afgelopen periode opgelopen. Het kan zijn dat het langer duurt voor u terecht kunt voor een afspraak. Is er een medische reden om u eerder te zien? Dan kunt u uiteraard rekenen op onze zorg. Wanneer u tussentijds twijfelt, adviseren wij u altijd uw huisarts te raadplegen.