Op 10 september promoveert Heleen Miedema, opleidingsdirecteur van de opleidingen Technische Geneeskunde, Biomedische Technologie en Gezondheidswetenschappen, aan de UT.

Haar proefschrift is een diepgravende analyse van het ontwerpproces van de opleiding Technische Geneeskunde. Een opleiding die zij zelf heeft opgezet. Het proefschrift is een wetenschappelijke verantwoording van het ontwerp. “Door het ontwerpproces van Technische Geneeskunde onderwerp van onderzoek te maken, wil ik de kwaliteit van het onderwijs borgen.”

In 2003 ging de opleiding Technische Geneeskunde (TG) aan de Universiteit Twente van start. Heleen Miedema stond aan de wieg van deze opleiding. Miedema zag dat de oprukkende technologie in de gezondheidszorg vraagt om professionals die diepgaande kennis van technologie én geneeskunde in kunnen zetten om de zorg voor patiënten te verbeteren. “We zijn begonnen met een concept waar geen referentiekader voor was. We hebben iets compleets nieuws ontworpen: een nieuwe discipline die past binnen de contouren en cultuur van de medische wereld.” De praktijk heeft inmiddels ruimschoots aangetoond dat de maatschappij staat te springen om Technisch Geneeskundigen. De medische wereld heeft de Technisch Geneeskundigen hartstochtelijk omarmd en Technische Geneeskunde is uitgegroeid tot een volwaardige discipline in de zorg.

Reconstructie
Op 10 september promoveert Miedema op de Universiteit Twente op een proefschrift waarin ze het ontwerpproces van de opleiding zeer uitgebreid analyseert. Ze doet dit aan de hand van de vragen: Wat voor soort medisch professionals moet worden opgeleid, wat voor opleiding is daarvoor nodig, en welke (leer)resultaten bereik je met de opleiding?

Miedema geeft met haar onderzoek een wetenschappelijke reconstructie. “Het is een wetenschappelijke verantwoording achteraf. Ik wil laten zien dat de het ontwerp en het ontwerpproces wetenschappelijk zijn te valideren.”

Door het ontwerpproces van Technische Geneeskunde onderwerp van onderzoek te maken, wil Miedema de kwaliteit van het onderwijs borgen. “Binnen de wetenschap wil je het openbare debat voeren. Dit proefschrift is hiervoor een goed startpunt.”

Promotie
Op 10 september verdedigt Miedema haar proefschrift getiteld ‘Arts en ingenieur: And ever the twain shall meet – Analyse en ontwerp van de opleiding Technische Geneeskunde’. De openbaar toegankelijke plechtigheid vindt plaats om 12.45 uur in Collegezaal 2 van Gebouw Waaier op de campus van de Universiteit Twente. Bij haar onderzoek werd Miedema begeleid door promotor prof. dr. Jules Pieters, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Twente. De promotie van Miedema is tevens het laatste optreden van Gerrit Keizer in de functie van pedel. Na een diensteperiode van 34 jaar neemt Keizer afscheid van de UT.