Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de brancheorganisatie van zorgverzekeraars, lanceert een dialoogplatform: Zorgdialoog.nu.


Op dat platform kunnen verzekerden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar in gesprek gaan over ieders rol in het zorgstelsel en over de dilemma’s die ze daarbij tegenkomen. In advertenties in dagbladen en (vak)tijdschriften worden die dilemma’s gepresenteerd en worden mensen uitgenodigd deel te nemen aan de dialoog. Centraal thema is: Zorg gaat (helaas) ook over geld.
De eerste advertentie, die op 8 september verschijnt, licht dat thema toe: In de ideale wereld hebben zorg en geld niets met elkaar te maken, luidt de kopregel. Maar in de echte wereld ontstaan juist op het snijvlak van ‘zorg’ en ‘geld’ lastige dilemma’s. Alleen wanneer we met elkaar het gesprek aangaan over deze dilemma’s en alle partijen hun  verantwoordelijkheid nemen, kunnen we goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. In vervolgadvertenties worden vier deelthema’s gepresenteerd als basis voor de dialoog.
Tien jaar Zorgverzekeringswet
1 januari 2016 is het tien jaar geleden dat de Zorgverzekeringswet en daarmee het huidige zorgstelsel in ons land werd ingevoerd. Solidariteit is een kernwaarde van ons stelsel, die borgt dat iedereen – ziek en gezond, oud en jong, arm en rijk – toegang heeft tot goede zorg. De gezondheidszorg in ons land scoort al jarenlang hoog in internationale vergelijkingen. En we slagen er ook steeds beter in de alsmaar stijgende kosten in de hand te houden.
Tegelijkertijd is er veel onvrede en onbegrip. Kennis over rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen ontbreekt vaak. Het maatschappelijk draagvlak voor het stelsel is daarmee beperkt en er is onvoldoende vertrouwen tussen partijen. Zorgverzekeraars maken zich daar zorgen over, omdat onbegrip en wantrouwen het goed functioneren van het stelsel in de weg staan en voor onnodige spanningen zorgen. Daarom willen zij daarover ook gezamenlijk via dit platform het gesprek aangaan.
Verbeteringen
De dialoog is wat betreft de zorgverzekeraars niet vrijblijvend. Die is niet alleen gericht op het vergroten van het wederzijds begrip: zorgverzekeraars staan ook open voor suggesties voor concrete verbeteringen in de manier waarop zij zelf hun rol vervullen. Eerder dit jaar hebben ze al het actieplan Kern-gezond gepresenteerd, waarin ze bijvoorbeeld aangeven hoe ze de transparantie van het polisaanbod vergroten en overstappen gemakkelijker willen maken. En met huisartsen wordt er in deze periode bijvoorbeeld intensief gesproken over het terugdringen van onnodige bureaucratie.