certificatieschema’s voor onderhoud - foto monteren rookmelder in ziekenhuisgang
Foto: Unica, leiden

Per 1 januari 2022 gelden de door het CCV gepubliceerde verbeterde certificatieschema’s voor onderhoud van brandmeldinstallaties (BMI’s) en ontruimingsalarminstallaties (OAI’s).

Het Bouwbesluit 2012 verplicht gebouweigenaren om onderhoud te plegen aan brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties. De certificatieschema’s zijn gebaseerd op de in Nederland geldende normen voor onderhoud van de genoemde installaties, de NEN-normen NEN 2654-1 en NEN 2654-2. Met een onderhoudscertificaat van het CCV-keurmerk weten gebouwgebruikers zeker dat het onderhoud volgens de regels is uitgevoerd en dat de installatie in dezelfde staat verkeert als bij oplevering.  In de schema’s is duidelijk terug te vinden wat er voor onderhoudsbedrijven nodig is om het onderhoud te kunnen uitvoeren.

In de nieuwe CCV-schema’s Onderhoud BMI 6.0 en Onderhoud OAI 5.0 zijn verbeteringen doorgevoerd.  Deze onderhoudsschema’s zijn te vinden op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

>  De magazine-editie FMT Gezondheidszorg 2021 #6 is een themanummer over brandveiligheid. Het nummer verschijnt deze week. Interesse? Via deze pagina kunt u een gratis proefnummer aanvragen.